Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНО! КУЛЬТУРИ

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНО! КУЛЬТУРИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНО! КУЛЬТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,31 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ
СМАКУЛА Олександра Іванівна
УДК 371. 13:796.01.
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНО! КУЛЬТУРИ
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної
педагогічної освіти АПН України.
Науковий керівник доктор психологічних наук, професор,
Семиченко Валентина Анатоліївна Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, проректор з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Пєхота Олена Миколаївна
Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, кафедра педагогічних технологій і педагогічної майстерності, завідувач; факульте-ту післядипломної освіти декан
кандидат педагогічних наук, доцент Усачев Юрій Олександрович
Національний університет фізичної культури і спорту України, кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації і оздоровчої фізичної культури, доцент
Провідна установа
Херсонський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки та
психології, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон
Захист відбудеться „29" вересня 2004 р. о 14 год. на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К.26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053,
м. Київ - 53, вул. Артема, 52-А, корпус 3, аудиторія 20.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, за адресою: 04053, м. Київ - 53, вул. Артема, 52-А, корпус 3.
Автореферат розісланий „27" серпня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради СнІсаренко О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У сучасних умовах актуалізується по-треба суспільства у формуванні здорового покоління. Це обумовлено ці-лою сукупністю факторів: екологічним (наслідки чорнобильської катаст-рофи, масштабні техногенні впливи), економічним (зниження рівня життя громадян України внаслідок соціально-економічної кризи), соціальним (поява у суспільстві нових соціальних еталонів, стандартів, потреб, пріо-ритетів і цінностей). Немаловажну роль грає і зниження можливостей дер-жави в оздоровленні громадян: скорочення рекреаційних, культурних, ме-дичних програм. За цих умов центр тяжіння державної політики зміщуєть-ся на питання профілактики, що викликає зміни у педагогічній системі. Нормативними для навчальних закладів різного рівня стають курси валеології, санітарно-гігієнічного просвітництва, створюються екологічні центри для роботи з молоддю, зростає кількість наукових досліджень з екологічного виховання школярів та студентів, з проблеми підготовки вчи-теля до відповідної роботи.
Безумовно, така тенденція у сфері навчання і виховання піднімає роль фізичної культури, яка сьогодні розглядається як важливий засіб профілактики не лише різного роду захворювань, а й розповсюдження шкідливих схильностей і звичок серед молоді (наркоманія, алкоголізм), конструктивного заповнення вільного часу з метою перешкоди антиправовим діям підлітків і юнацтва. Такий підхід збільшує та ускладнює завдан-ня, що покладаються на відповідний навчальний предмет як у межах зага-льноосвітньої школи, так і у вищих навчальних закладах. Особливу важли-вість це має у професійній підготовці майбутніх учителів. При цьому мова йде не лише про вчителів фізичної культури, а про педагогів будь-якого предмету, адже саме від педагогічних працівників, їх поведінки, ставлень, цінностей, що наслідуються, залежить прийняття відповідних нормативів життєдіяльності учнями.
Аналіз діючих у вищих педагогічних навчальних закладах учбових планів та програми з фізичного виховання доводить, що зростання об'єкти-вної потреби суспільства у формуванні фізично активного покоління май-бутніх педагогів знайшло у них своє відображення. Порівняно з іншими учбовими дисциплінами на предмет "Фізичне виховання" відводиться най-більша кількість навчальних годин, у базову навчальну програму для ви-щих навчальних закладів освіти України III та IV рівнів акредитації вклю-чено складний комплекс завдань щодо сприяння різнобічному розвитку майбутніх учителів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНО! КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок