Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,85 KB
Завантажень:
252
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Київський національний торговельно-економічний університет
УДК 330.142.24
Рєхачева Анастасія Миколаївна
ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Київ 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті на кафедрі бухгалтерського обліку.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Горєлкін Василь Георгійович
Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор,
Осадчий Юрій Іванович
Міжгалузевий інститут управління, завідувач кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук,
Костюченко Валентина Миколаївна
Міжнародний інститут менеджменту, доцент кафедри еккаунтингу
Провідна установа - Львівська комерційна академія, кафедра аудиту, Укропспілки, м. Львів
Захист відбудеться “8" червня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, Д26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий “4” травня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Морозова Н.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здійснення торговельної діяльності вимагає постійного руху капіталу, тобто використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Для поточного управління господарською діяльністю, підвищення фінансової стійкості торговельного підприємства на ринку, його конкурентоспроможності керівник повинен забезпечити трудові ресурси підприємства матеріальними. А це можливо лише при достатньому обсязі фінансових ресурсів. У кінцевому результаті реалізація продукції забезпечує надходження фінансових ресурсів та безперервний кругообіг капіталу на торговельному підприємстві.
Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на прийнятих у практиці методологічних принципах, спрямованих на здійснення всебічного впливу на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку. Отже, основним джерелом інформаційного забезпечення у функціонуванні підприємства є облікова інформація. Тому вдосконалення методики й організації бухгалтерського обліку буде сприяти надходженню якісної інформації для потреб управління.
Господарська діяльність торговельних підприємств регулюється законодавчою базою, яка в Україні є достатньо сформованою.
Водночас неврегульованим залишається ряд питань обліку та внутрішньогосподарського контролю операцій зі складовими оборотного капіталу, в тому числі організація їх обліку та контроль з використанням комп’ютерних технологій.
Існують значні розбіжності серед економістів у тлумаченні таких термінів як „капітал”, „оборотний капітал”, „оборотні активи”, складових елементів оборотного капіталу та їх оптимальної структури.
Проблематиці капіталу та оборотного капіталу присвячено чимало праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених минулого: Ф. Кене, Г. Кері, К. Маркса, Дж. Мілля, У. Петті, Д. Рікардо, Н. Сенсора, Ж. Сея, С. Сісмонді, А. Сміта, та сьогодення: А. Азрилияна, В. Белолипецького, Ів. Бернара та Ж.-К. Коллі, І. Бланка, А. Гусева, М. Карпушенка, С. Колесника, К. Макконелла та С. Брю, П. Макміллана, Т. Мельника, Г. Островского, Д. Хаймана, та ін. Відсутність єдиного підходу до визначення понять “капітал“ та “оборотний капітал“ впливають на вирі-шення питань щодо їх управління, в тому числі щодо їх обліку та аналізу. Проблематику обліку капіталу та оборотного капіталу розглядають такі вчені сьогодення як А. Бутко, Ф. Бутинець, С. Голов, Т. Карпова, С. Колесников, Г. Кравченко, Є. Мних, Л. Нападовська, О. Папирін, М. Пушкар, В. Сопко, В. Хліпальська, П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок