Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу

управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу

Назва:
управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,47 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство освіти і науки України
Донецький національний Університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Кравченко Олена Сергіївна
УДК 005.21:[657.471.1:658.8]
управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу
Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Донецьк - 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Фролова Лариса Володимирівна,
Донецький національний університет імені
Михайла Туган-Барановського,
директор інституту економіки і управління,
завідувач кафедри економіки підприємства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Лігоненко Лариса Олександрівна,
Київський національний торгово-економічний університет, завідувач кафедри економіки і підприємництва;
кандидат економічних наук, професор
Власова Наталія Олексіївна,
Харківський державний університету харчування та торгівлі, завідувач кафедри економіки підприємства.
Захист відбудеться “27” травня 2008 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий “25” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку підприємницьких структур відбувається в умовах гострої конкуренції та характеризується активізацією зовнішньоекономічної діяльності, пошуком дієвих форм, методів і технологій управління, зростанням потреб споживачів, необхідністю побудови ефективної системи управління. В даних умовах успіх діяльності кожного торговельного підприємства визначається ефективністю його діяльності, яка обумовлюється ступенем задоволення потреб суспільства з мінімальними витратами. Водночас основою і причиною діяльності будь-якого торговельного підприємства є прибуток, який визначає можливості його розвитку та багато в чому залежить від розміру витрат обігу. Саме ефективне управління витратами обігу займає приоритетне місце в системі стратегічного розвитку торговельного підприємства та зумовлює необхідність подальшого проведення досліджень у даній галузі.
Вагомий внесок в розробку питань управління витратами підприємства зробили у своїх працях провідні вітчизняні та закордонні вчені-економісти: М.І. Баканов, Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, Б.І. Валуєв, Н.О. Власова, К. Друрі, Р. Ентоні, В.І. Єфіменко, Л.І. Кравченко, М.В. Кужельний, Л.О. Лігоненко, Ю.Я. Литвин, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, Л.О. Омелянович, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, В.М. Пархоменко, Дж. Ріс, Г.А. Савицька, А.А. Садєков, Дж.Г. Сігел, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Н.М. Ушакова, Л.В. Фролова, М.Г. Чумаченко, О.В. Шепеленко, А.Д. Шеремет, Дж.К. Шим та інші. Однак, переважна більшість проведених наукових досліджень, результатом яких є розроблені методичні рекомендації з управління витратами, стосуються особливостей функціонування підприємств виробничої сфери, які суттєво відрізняються від умов діяльності суб’єктів господарювання сфери обігу.
Недостатня розробленість теорії, нерозв’язаність проблем концептуального, методологічного, методичного й практичного характеру в управлінні витратами обігу торговельним підприємством визначають актуальність теми дослідження, її завдання та зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно комплексному плану науково-дослідницьких робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: „Механізм регулювання внутрішньої торгівлі на регіональному рівні” (державний реєстраційний номер 0107U001518, особисто автором розроблені рекомендації щодо оптимізації витрат обігу підприємств торгівлі); „Концепція взаємодії потокових процесів” (державний реєстраційний номер 0102U007177, особисто автором розроблено концептуальну модель ефективного управління витратами обігу торговельного підприємства).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок