Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІ- ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТАНОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІ- ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТАНОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

Назва:
СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІ- ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТАНОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,75 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
УДК 94 (477).04/06
МУЛЯР Анатолій Миколайович
СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХVІІ- ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ,
СТАНОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
07.00.01 - історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
 
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України середніх віків Інституту історії України НАН України.
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Смолій Валерій Андрійович, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Борисенко Володимир Йосипович, завідувач кафедри історії України Київського педагогічного університету ім. М.Драгоманова,
кандидат історичних наук Мельниченко Василь Миколайович, старший викладач кафедри історії України Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького.
Провідна установа: Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, кафедра давньої та нової історії України.
Захист відбудеться ”26“ січня 2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України (адреса: 00101, Київ-1, вул. М.Грушевського,4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту історії України НАН України (адреса: 00101, Київ-1, вул. М.Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “22” грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Процес відродження незалежної Української держави на сучасному етапі суспільного розвитку викликає глибокий інтерес громадськості до її минулого: зокрема доби існування своєрідного козацького устрою на території правобережного регіону. Особливо актуальними є питання, пов’язані з життям тогочасного населення і, насамперед, найчисельнішої його частини – селянства. В історичній вітчизняній науці так склалося, що протягом тривалого часу, зокрема другої половини ХІХ – 90-х років ХХ ст., дослідники минулого Правобережної України нового періоду висвітлювали головним чином козацькі повстання, події Визвольної війни середини XVII ст., з’ясовували роль окремих особистостей. В радянській історіографії найчастіше увага приділялась вивченню стану продуктивних сил і еволюції соціально-економічних відносин. При цьому чисельність сільського населення, його станова стратифікація та майнова нерівність у кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. ще не стали спеціальною темою для наукових пошуків.
Саме в той період через війни, які призвели до спустошення багатьох населених пунктів, занепаду господарства в цілому, значно погіршилось становище сільського населення. Дуже негативно позначився на народному господарстві й політичний поділ правобережних земель між кількома державами. Зокрема, згідно Вічного миру (1686 р.) та рішень Карловицького договору (1698-1699 рр.) цей регіон перейшов під юрисдикцію Речі Посполитої та Туреччини. Проте тут збереглися деякі ознаки української державності. Незважаючи на юридичну підпорядкованість Правобережжя Польщі, королівська влада фактично поширювалась лише на територію Київського Полісся і Волинського воєводства, а з 1699 р. – також на Подільське воєводство. Брацлавське та Київське (центральна та південна частини) воєводства знаходились під безпосереднім контролем козаків, які підтримували і утверджували на цій території порядки, започатковані ще з доби Хмельниччини. Цей фактор значною мірою обумовлював соціальне й економічне становище сільського населення даного регіону у досліджуваний період.
Саме під таким кутом зору виникає необхідність глибокого і всебічного дослідження заселеності та міграційних процесів у різних регіонах Правобережної України в кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.
Важливими є аспекти, пов’язані з вивченням статусу соціальних груп, які проживали на селі, їх господарською діяльністю тощо. До нині залишалось не- з’ясованим місце і роль селянства у відбудові фільваркового господарства, особливості відносин, що виникали між власниками маєтків та їх підлеглими тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІ- ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТАНОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок