Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин

Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин

Назва:
Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,46 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Прикарпатський національний університет
імені Василя стефаника
давидюк наталія Олександрівна
УДК 159.922; 159.922.6; 159.923
Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України.
Науковий керівник: член-кореспондент АПН України,
доктор психологічних наук, професор
Боришевський Мирослав Йосипович,
Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України,
м. Київ, лабораторія психології особистості, завідувач
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Фурман Анатолій Васильович,
Інститут експериментальних систем освіти,
Тернопільська академія народного господарства, директор;
кандидат психологічних наук, доцент
Слободянюк Ігор Антонович,
Київський міський педагогічний університет
імені Грінченка, факультет психології та соціальної роботи, кафедра практичної психології, декан, завідувач
Провідна установа: Інститут педагогіки та психології професійної
освіти АПН України, відділ психології трудової і професійної освіти, м. Київ
Захист відбудеться 18 квітні 2006 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.20.051.04 в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Т.Г. Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Автореферат розісланий “17” березня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Белей М.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Науковий інтерес до проблеми особистості в період подружнього життя зумовлюється тим, що індивідуальні характеристики людини, зокрема сфера самосвідомості, справляють значний вплив на вибір партнера та специфіку подружніх взаємин, однак залишаються при цьому малодослідженою проблемою.
На сьогодні накопичено значний емпіричний матеріал з проблем шлюбно-сімейної взаємодії. Зокрема, дослідженням готовності молоді до шлюбу та становлення шлюбно-сімейних взаємин займалися М.І. Алексєєва, Т.В. Буленко, З.Г. Кісарчук, М.М. Обозов, В.І. Розін та ін. Соціально-психологічний напрямок досліджень подружньої взаємодії представлений працями О.О. Бодальова, В.П. Левкович, О.У. Зуськової, Т.М. Мішиної, М.І. Пірен, Ю.А. Решетняка та ін.
Популярними є дослідження психологічних чинників стабільності подружніх стосунків, зокрема факторів подружньої сумісності (А.К. Дмитренко, М.М. Обозова, та ін.), розуміння партнерами одне одного (Ю.Є. Альошина, Н.Ф. Федотова та ін.). Проблема подружніх конфліктів знайшла висвітлення в дослідженнях І.А. Грабської, В.О. Сисенка, В.В. Століна та ін.). Окремі аспекти проблеми особистісних характеристик шлюбних партнерів відображено в доробку В.В. Рибалки, Т.В. Галкіної, Д.В. Ольшанського, В.І. Зацепіна, В.О. Сисенко, Д.Т. Іванова, Л.З. Сердюк та ін.
Проте, попри значний досвід дослідження феномену сім’ї, проблема взаємовпливу образу “Я” подружніх партнерів та особливостей їх взаємин не знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі. Викладені міркування зумовили вибір теми дослідження: “Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин”.
Дисертаційне дослідження входить до плану науково-дослідних робіт Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України за темою, № держреєстрації 01010000107.
Об’єкт дослідження: розвиток психологічного змісту подружніх взаємин на різних етапах шлюбу.
Предмет дослідження: психологічні особливості та закономірності прояву регулятивної функції образу “Я” на різних етапах розвитку подружньої взаємодії.
Мета роботи полягає у дослідженні взаємозв’язку особливостей подружніх стосунків та специфіки образу “Я” шлюбних партнерів у продовж їх спільного життя та розробці на цій основі програми оптимізації подружньої взаємодії шляхом самопізнання, саморозвитку кожного з партнерів.
В основу дослідження покладено такі гіпотези:
Між образом “Я” шлюбних партнерів та характером їх подружніх взаємин існує складний взаємозв’язок: з одного боку, образ “Я” виступає детермінантою поведінки кожного зі шлюбних партнерів, а відповідно і їхніх взаємин; з іншого боку, розвиток подружніх стосунків впливає на особистість кожного партнера і може спричинити деякі трансформації образу “Я”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок