Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)

АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)

Назва:
АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,42 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. Драгоманова
БІЛАН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК 94 (477) : 378 : 63 “199” + “20”
АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
(90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії України Національного аграрного університету, Кабінет Міністрів України
Науковий керівник кандидат історичних наук, доцент
Коломієць Сергій Сергійович,
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Панченко Петро Пантелеймонович,
Київський міський педагогічний університет
імені Бориса Грінченка,
професор кафедри методики викладання історії та права
кандидат історичних наук, доцент
Левчук Костянтин Іванович,
Вінницький державний аграрний університет,
доцент кафедри історії України
Провідна установа Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, історичний факультет,
Кабінет Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться “16” вересня 2005 року о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.02 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
Автореферат розісланий “11” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стоян Т.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток освіти у будь-якій країні значною мірою визначає не тільки рівень відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, але й створює умови для здійснення науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Тому освіта, як засіб визначення орієнтирів реформування галузей економіки та інших сфер діяльності, повинна мати випереджальний характер.
Сучасні реалії – це розбудова української державності, становлення ринкових відносин, нові міжнародні господарські зв’язки та входження в процеси розвитку світової науки, культури і техніки. Саме вони кидають своєрідний виклик системі української освіти і потребують її реформування.
Сьогодні аграрна галузь, як і Україна в цілому, потребує цілісної системи освіти, яка б відповідала національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та забезпечувала б підготовку фахівців, здатних втілювати їх у життя.
Реалізація стратегічних напрямів аграрної політики, спрямованих на глибоке реформування сільського господарства на засадах приватної власності на землю та майно, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення умов для вільного вибору видів виробничої діяльності значною мірою залежить від рівня підготовки фахівців, зайнятих в агропромисловому виробництві, і обумовлює необхідність нового підходу до кадрового забезпечення села.
Законами “Про освіту” і “Про вищу освіту” визначені шляхи регулювання суспільних відносин в галузі навчання, виховання, професійної та наукової підготовки громадян України, створені відповідні підвалини для реформування всієї системи освіти в сучасній Україні. Потребує реформування і аграрна освіта як складова частина професійної і вищої освіти в цілому.
Україна стала незалежною державою і, долаючи гостру кризу, що охопила всі сфери суспільства, шукає свій шлях у майбутнє. У вітчизняній історичній науці формується нова концепція історії України, переосмислюється роль освіти у суспільних процесах. У зв’язку з цим важливо узагальнити і дослідити досвід реформування вищої, в тому числі й аграрної, освіти, який за результатами вивчення історичної, педагогічної і культурологічної літератури залишається маловивченим і недостатньо висвітленим. Саме це й зумовлює наукову значимість теми дисертаційного дослідження: “Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: АГРАРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок