Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОДСЬКИЙ СУД У СИСТЕМІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР КИЇВСЬКОГО, БРАЦЛАВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ)

ГРОДСЬКИЙ СУД У СИСТЕМІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР КИЇВСЬКОГО, БРАЦЛАВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ)

Назва:
ГРОДСЬКИЙ СУД У СИСТЕМІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР КИЇВСЬКОГО, БРАЦЛАВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,72 KB
Завантажень:
45
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИУТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ПАТЯКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 343.11:342.5(477) „15/16”
ГРОДСЬКИЙ СУД У СИСТЕМІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР КИЇВСЬКОГО, БРАЦЛАВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ)
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України середніх віків Інституту історії України Національної академії наук України.
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор, академік НАН України
Смолій Валерій Андрійович,
Інститут історії України НАН України, директор, завідувач відділу історії України середніх віків.
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Щербак Віталій Олексійович,
Національній університет „Києво – Могилянська академія”, декан гуманітарного факультету;
Кандидат юридичних наук, доцент
Кресін Олексій Веніамінович,
Інститут держави і права України ім.. В. М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України.
Провідна установа: Київський національний університет ім.. Т. Шевченка, історичний факультет.
Захист відбудеться 27 січня 2006 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України (01001, Київ-1, вул.. Грушевського 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, Київ-1, вул.. Грушевського 4).
Автореферат розісланий „ 25 ” грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор Гуржій О. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Глибоке і всебічне вивчення історії України доби середньовіччя та ранньомодерного часу немислиме без дослідження широкого кола проблем, пов’язаних з еволюцією українського права і функціонування адміністративно-судових установ. Історія виникнення та діяльності гродських судів, як важливої ланки владно-судових структур, є однією з маловивчених наукових тем з історичного минулого українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського, Жомойтського (далі - ВКЛРЖ) і Королівства Польського (далі - КП). В даному контексті чималий інтерес становить аналіз діяльності відповідних судових і законодавчих установ, визначення компетенції тогочасної судової адміністрації, її соціального коріння, теоретичної основи судочинства, та основних параметрів гродського судового процесу.
Дослідження зазначених аспектів поглиблює знання про особливості відносин між станами середньовічної України, дає змогу визначити рівень правових знань та свідомості населення, висвітлити важливі риси ментальності українців в означений період.
Об’єктом вивчення стали адміністративно-судові владні структури Київського, Волинського і Брацлавського воєводств в другій половині XVI – першій половині XVII ст.
Предметом вивчення є гродські суди, які функціонували в означений період у вказаних українських воєводствах ВКЛРЖ та КП.
Мета роботи полягає у визначенні складу, компетенції, процедури і джерел гродського судочинства в системі владних структур українських повітів та воєводств другої половини XVI – першої половини XVII ст., встановленні основних параметрів гродського судочинства, особливостей та ідентичності компетенцій різних судових установ, взаємозв’язків гродських судів з земським, підкоморським, а також копним і доменіальним судами.
Загальна мета дослідження зумовлює її основні завдання:
· окреслити межі юрисдикції гродського суду у Волинському, Київському і Брацлавському воєводствах і визначити наскільки відповідала вона рамкам тогочасного законодавства, або ж була ширшою чи вужчою від встановлених законом меж;
· показати місце, яке займав гродський суд в системі повітових судів на українських землях, склад судової адміністрації та її функціонування;
· проаналізувати процедуру та етапи гродського судочинства;
· визначити поняття злочину й покарання, яке побутувало в українському судочинстві та Статутах 1529, 1566, 1588 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ГРОДСЬКИЙ СУД У СИСТЕМІ ВЛАДНИХ СТРУКТУР КИЇВСЬКОГО, БРАЦЛАВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок