Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> 1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени

1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени

Назва:
1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,50 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
УДК 661.723.8 +661.719.2
Мусянович Ростислав Ярославович
1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени
(02.00.03 - органічна хімія)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Шермолович Юрій Григорович (Інститут органічної хімії НАН України, м.Київ, завідувач відділом)
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Ягупольський Юрій Львович (Інститут органічної
хімії НАН України, м.Київ, , завідувач відділом)
кандидат хімічних наук, старший наук.співр.
Герус Ігор Іванович (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України, м.Київ)
Провідна організація: Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, кафедра органічної хімії
Захист дисертації відбудеться “12” жовтня 2000р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул.Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий “06” вересня 2000р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради доктор хімічних наук,
професор Н.Г.Фещенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перфлуоровмісні ацетилени, як і алкіни з атомом сірки в -положенні до потрійного зв’язку, завдяки своїм унікальним властивостям вивчені досить ґрунтовно. У той же час ацетилени, котрі поєднують в собі по-лі-ф-лу-о-ро-ал-кі-ль-ний та тіоалкільний або тіоарильний замісник, майже не вивчались. Поєднання таких замісників при потрійному зв’язку вуглець-вуглець значно розширює можливість використання цих поліфлуорованих тіоацетиленів у різноманітних хімічних перетвореннях, а також дає можливість передбачити наявність виняткових фізико-хімічних властивостей, що надає актуальності дослідженню сполук цього класу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є частиною науково-дослідної теми “Хімія тіокарбонільних сполук та їх похідних з атомами чотири- і шестивалентної сірки” (№ Держреєстрації 0193 U 018738), що виконувалася в Інституті органічної хімії НАН України (1кв.1993р.-4кв.1996р.).
Мета роботи. Розробка методів синтезу і дослідження хімічних властивостей реакційноздатних поліфлуорованих тіоацетиленів, сульфінілацетиленів, сульфонілацетиленів та різноманітних похідних на їх основі, цікавих як потенційні сполуки з біологічною активністю чи інтермедіати для подальших хімічних перетворень.
Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведених досліджень:
Запропоновані до використання у синтетичній практиці нові сполуки з високою реакційною здатністю – поліфлуоротіоацетилени.
Вперше синтезовано і досліджено поліфлуоровані ацетиленсульфоксиди та ацетиленсульфони, які були отримані з високими виходами шляхом окиснення поліфлуоротіоацетиленів м-хлоронадбензойною кислотою.
Розроблено зручний препаративний метод отримання поліфлуорованих єнамінів, що полягає у дії диметилформаміду і надлишку лугу на 1,1-дигідрополіфлуороалкілсульфіди.
Показано, що реакції тіоацетиленів з амінами та меркаптанами проходять з високою селективністю з утворенням відповідних флуоросірковмісних єнамінів та сульфідів.
Взаємодією флуоросірковмісних єнамінів з сульфенілхлоридами синтезовано новий тип функціонально-заміщених флуоровмісних кетендитіоацеталів, котрі є зручними синтонами для подальших синтезів.
Встановлено, що при гідролізі кетендитіоацеталів у кислому середовищі утворюються дитіоацеталі дифлуоропіровиноградного альдегіду, які, судячи з результатів ПМР- та ІЧ-спектроскопії, у розчині дейтероацетону і в кристалічному вигляді, існують виключно у формі єнолу.
При термолізі тіоацетиленів синтезовано ряд функціоналізованих поліфлуоровмісних тіофенів.
Реакцією ацетиленсульфоксидів, ацетиленсульфонів з різними дієнами отримано широкий спектр поліфлуоровмісних циклоаддуктів Дільса-Альдера, які є зручними попередниками для синтезу флуоровмісних біологічно-активних циклічних кетонів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: 1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок