Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,60 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ національний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПИСАРЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 65.016.7:621 (043.5)
СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор
Чечетов Михайло Васильович,
Харківський національний економічний університет,
професор кафедри обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Кузнєцова Анжела Ярославівна,
Університет банківської справи Національного банку України, (м. Київ),
проректор з наукової та організаційної роботи
кандидат економічних наук, доцент
Алексєєва Тетяна Іванівна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Захист відбудеться “10” квітня 2008р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “06” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Ястремська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасні тенденції економіки приводять до змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, зумовлюють необхідність вдосконалювання процесів управління, вимагають підвищення ефективності діяльності, забезпечення високого рівня інноваційності та постійного розвитку підприємства, створення можливостей для утримування певних конкурентних позицій на ринку. Особливої уваги вимагає управління інноваційним розвитком підприємства, оскільки цей процес спрямований на майбутнє. Динаміка розвитку світової економіки, яка спостерігається останніми роками, загострення конкурентної боротьби, структурна зміна попиту – все це змушує підприємства своєчасно реагувати на постійні зміни шляхом впровадження перетворень у власній діяльності, тобто шляхом інноваційного розвитку.
Теоретико-наукові та практичні розробки щодо вирішення проблем управління процесами інноваційного розвитку, створення систем управління, забезпечення умов ефективного функціонування та розвитку підприємства знайшли своє відображення в роботах таких видатних вітчизняних і зарубіжних науковців, економістів, як І. Ансофф, Р. Акофф, М. Афанасьєв, Г. Гольдштейн, А. Градов, А. Гриньов, Ю. Іванов, С. Ілляшенко, А. Кузнєцова, Б. Мильнер, В. Пономаренко, М. Портер, О. Пушкар, О. Тридід, В. Шеремет та ін. У роботах цих авторів подано різні підходи до вирішення питань розвитку підприємства й управління цим процесом, визначення особливостей та умов перебігу інвестиційних процесів, окремих інноваційних проектів, але лише на стадії їх впровадження у виробництво. Важливість і складність зазначених питань зумовлюють необхідність подальшого уточнення положень синтезу системи управління інноваційним розвитком підприємства, особливостей взаємодії підсистем системи управління підприємством, діагностики стану підприємства з визначенням можливостей його подальшого розвитку, послідовності оцінювання результатів впровадження інновацій та розвитку підприємства. Все це зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний в дисертаційній роботі напрямок дослідження відповідає тематичній спрямованості наукових розробок Харківського національного економічного університету за темами: “Вдосконалення системи стратегічного управління стійким розвитком підприємства” (номер державної реєстрації 0105U006404), особистий внесок автора – підрозділ “Принципи формування й структура системи управління стійким розвитком підприємства”; “Розробка стратегії розвитку експертно-консалтингової фірми” (номер державної реєстрації 0104U000929), за якою особисто автором досліджено існуючі стратегії розвитку та запропоновано використання різних варіантів взаємодії підприємства з науковими організаціями при формуванні стратегії розвитку (підрозділ “Концепція управління”); “Фінансово-економічний механізм розвитку корпоративних структур” (номер державної реєстрації 0107U000399), особисто автором у підрозділі “Стратегія впровадження інновацій як підґрунтя розвитку корпоративних структур” запропоновано стратегію впровадження інновації на різних етапах її готовності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок