Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

МЕТОДИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Назва:
МЕТОДИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,76 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШАБАДАШ Дарія Валеріївна
УДК 004.827
МЕТОДИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі системного програмного забезпечення.
Науковий керівник доктор технічних наук, професор
Крісілов Віктор Анатолійович,
Одеський національний політехнічний університет,
завідувач кафедри системного програмного
забезпечення
Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор
Машталір Володимир Петрович,
Харківський національний університет
радіоелектроніки,
професор кафедри інформатики;
кандидат технічних наук, доцент
Коваль Василь Сергійович,
Тернопільський національний економічний
університет,
доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління
Захист відбудеться “ 12 ” грудня 2007 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-А.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1.
Автореферат розісланий “ 8 ” листопада 2007 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
к.т.н., доцент Савєльєва О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. В області розробки систем штучного інтелекту (ШІ) од-нією з найважливіших є задача формування опису предметної області (ПО) системи, що проектується. Саме від адекватно обраного опису ПО залежить рівень невизна-ченості отриманих системою результатів, що впливає на можливість їхнього пода-льшого використання. Якщо невизначеність висока, то інформативність отриманих значень знижується. З іншого боку, прагнення максимально підвищити інформатив-ність і точність одержаних результатів призводить до збільшення витрат на одер-жання точних даних, а також до росту необхідних для їхнього зберігання обсягів пам'яті. Таким чином, тільки формування оптимального, з погляду інформативності і невизначеності, опису ПО системи ШІ дозволить зменшити витрати часу та ресурсів, обсяг збережених даних і при цьому одержувати достовірні й інформативні результати.
Будь-який опис ПО системи ШІ має невизначеність. Джерелами цієї невизначе-ності можуть бути вхідні дані, наприклад, в силу неможливості одержання точних даних. Крім того, використовувані методи одержання, зберігання й обробки знань також можуть вносити невизначеність.
У рамках розвитку сучасних систем ШІ для врахування невизначеності великого поширення одержали методи нечіткої логіки, засновані на понятті нечіткої ін-формаційної грануляції. Використання методів нечіткої логіки дає наближені, але ефективні засоби опису ПО систем ШІ. У зв’язку з цим, особливого значення набуває розробка математичних моделей на принципах нечіткої логіки.
Значний внесок у рішення проблем врахування невизначеності зробили такі ві-домі вчені як: Заде Л., Коско Б., Ягер Р., Колмогоров А.М., Загоруйко М.Г., Машта-лір В.П., Тоценко В.Г., Коваль В.Н., Кук Ю.В., Ротштейн А.П..
Однак істотним недоліком відомих методів є те, що формування нечітких ін-фор-маційних гранул у ході формування ПО покладене повністю на експерта і не є фор-малізованим. Існуючі показники інформативності й нечіткості дозволяють лише по-бічно оцінити величину невизначеності ПО системи ШІ. Відсутність комплексних кількісних показників невизначеності не дає можливості порівняти різні способи опису однієї й тієї ж ПО й вибрати кращий з них з погляду вимог до точності ре-зультатів роботи системи ШІ. Розробка таких показників дозволила б зробити про-цес формування опису ПО цілеспрямованим.
Таким чином, дослідження спрямоване на розробку кількісних показників для врахування невизначеності інформаційної грануляції даних при формуванні ПО в системах ШІ і побудова на основі цих показників формалізованих методів врахування невизначеності є актуальним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТОДИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок