Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,39 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дорофєєв Олександр Вікторович
УДК: 631.152
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК
08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Завадський Йосип Станіславович –
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Нелеп Віталій Миколайович –
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри аграрного менеджменту
кандидат економічних наук, доцент,
Осовська Галина Володимирівна –
Житомирський інженерно-технологічний інститут,
завідувач кафедри виробничого менеджменту
Провідна установа – Тернопільська академія народного господарства
Міністерства освіти і науки України, кафедра менеджменту, м. Тернопіль.
Захист відбудеться 25 квітня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.
Автореферат розісланий 22 березня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аналіз економічних реформ, які проводяться в нашій країні, показав, що для виходу з кризи одних тільки ринкових перетворень на макроекономічному рівні недостатньо. Основною проблемою сьогодення, вирішення якої прямо пов’язане з економічним зростанням та залученням інвестицій, є удосконалення менеджменту та піднесення його на якісно новий рівень.
В умовах загострення конкурентної боротьби і нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища, в якому функціонують підприємства і доводиться працювати менеджерам, суттєво змінилися завдання, які стоять перед суспільним виробництвом. Ринок вимагає виробляти і розподіляти у відповідності з поточними потребами і врахуванням обмежених ресурсів.
Головною метою виробничих підприємств, а також організацій, що надають послуги, стало отримання прибутку і задоволення потреб споживачів. Особлива увага зараз приділяється управлінню запасами на всіх етапах виконуваних операцій від постачання до збуту; кількості та якості виробничих ресурсів, що використовується в процесі виконання операцій; гнучкості виробництва, якої можна досягти за рахунок раціональної організації виробництва та використання нової техніки і технологій тощо.
Реалізація соціально-економічних перетворень, які відбуваються в Україні вимагає врахування досвіду зарубіжних країн та об’єднання знань, накопичених українськими та зарубіжними вченими у сфері виробничого й операційного менеджменту: В.П.Галушко, О.Д.Гудзинського, Д.Б.Ділворса, Й.С.Завадського, Л.Д.Залевського, В.О.Козловського, С.Д.Ільєнкової, М.В.Макаренко, В.М.Макарова, В.М.Малєса, Т.В.Маркіної, О.М.Махаліної, А.П.Мухлеманна, В.М.Нелепа, Г.В.Осовської, І.Н.Пащенко, Я.Д.Плоткіна, В.Д.Стівесона, І.Х.Степаненко, І.Г.Ушачева, Р.Фатхутдінова, Р.Б.Чейза, Н.Д.Еквілайна, Р.Ф.Якобса та інших. У той же час, на відміну від управління виробництвом, методологічні підходи до управлінської діяльності з погляду операційного менеджменту (стосовно агропромислового комплексу), не були предметом детального дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених.
Висока актуальність проблем управління операціями і недостатня їхня наукова розробка стали визначальними при виборі теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено у відповідності з науковою тематикою кафедри менеджменту та маркетингу Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних та технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК” (номер державної реєстрації 0101U003739).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок