Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)

МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)

Назва:
МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,54 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський національний лінгвістичний університет
 
КОЛЕСНИК Олександр Сергійович
УДК 81’373.612+811.111’01
МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ
КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
(на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних
британських художніх творів жанру фентезі)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
 
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор
Левицький Андрій Едуардович,
Київський національний лінгвістичний
університет, кафедра граматики та історії
англійської мови, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Колєгаєва Ірина Михайлівна,
Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова, кафедра лексикології та
стилістики англійської мови, завідувач кафедри
кандидат філологічних наук,
Гнаповська Людмила Вадимівна,
Українська академія банківської справи
(м. Суми), кафедра іноземних мов, доцент
 
Провідна установа Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, кафедра германського, загального та
порівняльного мовознавства, Міністерство
освіти і науки України
Захист відбудеться “30” травня 2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-5, вул. Червоноармійська,73)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська,73)
Автореферат розісланий “25” квітня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Левицький А.Е.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивних, семантичних та структурних властивостей номінативних одиниць, що вербалізують базові концепти міфологічної картини світу у давньоанглійському епосі та сучасних британських творах жанру фентезі. Концептуальна картина світу (ККС) визначається як інформаційна система, що складається зі знань, уявлень, вірувань, та є результатом пізнання людиною оточуючого світу, інтерпретації, позначення й утримання в свідомості його властивостей у вигляді певної сітки понять, структурованої як концептуальні сфери-локуси (В. З. Дем’янков, В.І. Заботкіна, Ю.М. Караулов, Г.В. Колшанський, О.В. Кравченко, О.С. Кубрякова). Національна ККС відбивається у відповідній мовній картині світу (МКС). ККС розглядається як міфологічна (МККС) у випадку, якщо її фокусом є сукупність міфологем (Є. М. Мелетинський, М. В. Хамітов), котрі виступають ядерною частиною архетипних образів (Р. Бойер), які становлять найдавніші підсвідомі уявлення про світ (К. Юнг). У проведеному дослідженні концепт-міфологема розглядається як базовий концепт, притаманний національній МККС. Концепт-міфологема включений в сукупність міфологічних сценаріїв (стандартних ситуацій, що мають національно-культурну специфіку), пов’язаних системно у динамічний міфологічний мегафрейм. Ірраціональний компонент мислення сприяє збереженню модифікованого міфологічного компонента ККС у різні історичні епохи. Навмисна активація міфологічного компонента ККС приводить до творення концептуальної картини уявного світу (ККУС) в сучасних творах жанру фентезі. Цей процес супроводжується використанням традиційних для національної МККС міфологем і сценаріїв.
У сучасних дослідженнях міфологічний компонент ККС розглядається, в основному, з позицій літературознавства (В.В. Бойніцький, В. П. Бурова) або піддається логіко-філософському осмисленню (Є. М. Ковтун). Деякі роботи присвячені лінгвістичному аналізу окремих аспектів творення уявного світу з погляду когнітивної лінгвістики (Д. М. Павкін).
Актуальність реферованої роботи визначається використанням лінгвокогнітивного та культурологічного підходів для аналізу мовних засобів відображення міфологічної концептуальної картини світу британців, що дозволяє в результаті дослідження особливостей засобів вербалізації концептів-міфологем у давньоанглійському епосі й сучасних британських творах жанру фентезі простежити співвідношення міфологічної картини світу давніх англійців та сучасних британців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок