Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОНДІВ І СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ

МОДИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОНДІВ І СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ

Назва:
МОДИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОНДІВ І СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,44 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О.В. ПАЛЛАДІНА
Лиманський Олександр Петрович
 
УДК 577.2
577.32
МОДИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОНДІВ І СУБСТРАТІВ
ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ
 
03.00.20 – біотехнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України (м. Харків).
Науковий доктор медичних наук, професор
консультант – Волянський Юрій Леонідович,
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
АМН України, м. Харків,
директор інституту.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. НАН України
Малюта Станіслав Станіславович,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
завідувач відділу молекулярної генетики;
доктор біологічних наук, професор
Стародуб Микола Федорович,
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
головний науковий співробітник;
доктор фізико-математичних наук, професор
Малюкін Юрій Вікторович,
Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України,
завідувач відділу нанокристалічних матеріалів.

Захист відбудеться “29” жовтня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01601, Київ-30, вул. Ле-онтовича, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН Украї-ни (Київ, вул. Леонтовича, 9).
Автореферат розісланий 26 вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Кірсенко О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аналіз тенденцій розвитку суспільства засвідчує, що прогрес як люд-ства взагалі, так і окремих країн наразі та у найближчі часи в значній мірі визначатиметься нано-технологіями. Тому у провідних наукових країнах розроблено пріоритетні національні нанотехно-логічні проекти. При цьому вважають, що існують певні ризики вкладення коштів, але підкреслю-ють, що значно більші ризики виникають у разі невкладення останніх...
Здатність молекул ДНК до регульованого та високоорганізованого складання перетворює її на ідеальний матеріал для нанотехнології та нанобіотехнології (галузі біотехнології, яка направлена на вивчення та створення матеріалів з покращеними фізичними, хімічними та біологічними влас-тивостями на нанорівні, фундаментальні дослідження якої базуються на маніпулюванні біологіч-ними системами з використанням нанотехнологічного обладнання). Увага широкого кола дослід-ників прикута до ДНК навіть через п’ятдесят з лишком років після відкриття структури цієї моле-кули. Величезний інтерес вчених та актуальність таких досліджень обумовлені як роллю, що віді-грає ДНК у найважливіших клітинних процесах, так і можливістю одержати принципово нову ін-формацію через розробку новітніх технологій та методів дослідження.
Потужним імпульсом для розвитку нанобіотехнології, структурної нанобіології, нановірусоло-гії стала розробка численних варіантів скануючої зондової мікроскопії. Найпоширений з таких ме-тодів (атомно-силова мікроскопія, АСМ) відкрив безпрецедентні можливості для візуалізації, ма-ніпулювання та аналізу поодиноких молекул, у тому числі за фізіологічних умов. “Оком” атомно-силового мікроскопа, або своєрідним біосенсором, є зонд, який приєднано до кантилевера. Попе-редні дослідження (Gaub, 1994) показали, що сила розриву між взаємодіючими поверхнями на рів-ні поодиноких пар молекул надає нову та надзвичайно цінну інформацію щодо природи взаємодії: можливо відрізнити специфічну взаємодію від неспецифічної, та навіть енергетично рівновеликі взаємодії також можуть бути диференційовані. Ковалентне зв’язування біополімерів із зондом атомно-силового мікроскопа перетворює останній на мономолекулярний біосенсор. За його допо-могою можливо вивчати тонкі особливості взаємодії ліганда з рецептором, а також локалізувати специфічні рецептори на поверхні зразка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: МОДИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОНДІВ І СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок