Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Удосконалення технології формування Колісних пар локомотивів

Удосконалення технології формування Колісних пар локомотивів / сторінка 3

Назва:
Удосконалення технології формування Колісних пар локомотивів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,11 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Ялта, 2004 р., м. Алушта, 2005);
-
на третій науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: Техніка, технологія, економіка і управління” (Україна, м. Київ, 2005 р.).
Повністю дисертаційна робота доповідалася на розширеному засіданні кафедри “Експлуатація та ремонт рухомого складу” УкрДАЗТ у 2006р. за участю членів спеціалізованої вченої ради.
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у шести наукових працях. П’ять у статтях в фахових виданнях, тезах доповідей науково-технічної конференції. Одна стаття надрукована без співавторів.
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та десяти додатків. Повний обсяг дисертації складає 198 сторінок, у тому числі 124 сторінки основного тексту, 53 сторінок додатків, 12 таблиць, 35 рисунків, список використаних літературних джерел з 178 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована необхідність проведених досліджень з метою визначення сучасного рівня технології формування колісних пар тягового рухомого складу. У зв’язку з цим доводиться актуальність задачі розробки та впровадження в виробництво нових технологій формування колісних пар. Наведено зв’язок роботи з науковими програмами; обґрунтовано мету та задачі дослідження, методи дослідження, визначено наукову новизну одержаних результатів, обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій. Представлено наукове та практичне значення роботи, особистий внесок здобувача, апробацію результатів, публікації та структуру дисертації.
Розділ 1 присвячено аналізу існуючих технологій виготовлення колісних пар локомотивів. Проведено огляд робіт, спрямованих на підвищення рівня виготовлення колісних пар локомотивів. Вагомий внесок у вирішення проблеми удосконалення розробки екіпажних частин рухомого складу, а також удосконалення технологій їх виготовлення та ремонту зробили відомі вчені: Басов Г.Г., Боднар Б.Є., Босов А.А., Блохін Є.П., Голубенко О.Л., Головко В.Ф., Дьомін Ю.В., Кельріх М.Б., Мямлін С.М., Іванов І.І, Коротенко М.Л., Маслієв В.Г., Осенін Ю.І., Савоськін І.М., Смушков П.І., Тартаковський Е.Д., Ткаченко В.П. та ін.
Аналіз експлуатаційної надійності колісних пар показав, що в експлуатації біля 8,7% несправностей колісних пар відбуваються через послаблення бандажів. Тому актуальним являється виявлення причин даної несправності та заходів направлених на їх усунення.
Обробка статистичної інформації по напресовці бандажів на колісні пари вибіркою понад 1000 одиниць показала, що різниця по натягу (рис.1) для одної колісної пари не перевищує 1% для локомотивів однієї серії. При цьому натяг має тенденцію до зменшення при збільшенні внутрішнього діаметра бандажа.
Регресійні залежності натягу від діаметра бандажу для різних серій локомотивів уже суттєво відрізняються, хоча мають однакову тенденцію (рис.2). Натяг для колісних пар маневрових тепловозів на 3-5% більший, чим для магістральних локомотивів.
В результаті аналізу існуючих технологій формування колісних пар в якості пристроїв для нагріву бандажів колісних пар використовують нагрівальні печі та індукційні нагрівачі. Подальші дослідження показали, що математичного апарату для визначення нагріву бандажів та отримання залежностей постійної температури бандажу від його товщини не має. А це визиває труднощі для автоматизації процесу нагріву та контролю температури бандажів колісних пар при формуванні.
Температуру бандажу при нагріві контролюють в основному трьома способами. Перший – це з допомогою еталонних бандажів, другий – з допомогою термоолівців, а третій - з використанням терморезистора.
Аналіз існуючих технологій формування колісних пар показав, що їх можна класифікувати на два типи. Перші були розроблені ще в 60-70 роки минулого століття та базуються на нагріві бандажів. Другі – на охолодженні колісних центрів до низьких температур та температури бандажів, рівній температурі навколишнього середовища.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Удосконалення технології формування Колісних пар локомотивів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок