Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

Назва:
Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,99 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук україни
Інститут географії
чехній Віктор Михайлович
УДК: 911.2 “32” (477.4)
Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів
Київського Полісся та Середнього Побужжя
11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі ландшафтознавства Інституту географії
Національної Академії наук України.
Науковий керівник |
доктор географічних наук, професор, член-кор. НАНУ Маринич Олександр Мефодійович, Інститут географії Національної Академії наук України, радник дирекції
Офіційні опоненти |
доктор географічних наук, професор, член-кор. АПН України Шищенко Петро Григорович, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, професор
кандидат географічних наук, доцент Міхелі Сергій Володимирович, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, доцент
Провідна установа | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки
України, географічний факультет, м. Чернівці
Захист відбудеться “17” грудня 2003 р. о 10 год на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.163.02 Інституту географії НАН України за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 44.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту географії НАН України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 44.
Автореферат розісланий “11” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат географічних наук, В.І.Передерій
старший науковий співробітник


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Вивчення різночасових станів ландшафтів є порівняно молодим і перспективним напрямом сучасних ландшафтознавчих досліджень. У складі досліджень станів ландшафтів особливого значення набуває вивчення внутрішньорічних, зокрема сезонних, станів, у межах яких безпосередньо розгортається процес природокористування. Багато його видів, зокрема сільсько-господарське, лісогосподарське, рекреаційне, у конкретні роки перебувають у значній залежності від властивостей таких станів ландшафтів. Контрастність сезонних станів – наявність істотно відмінних цілісних структурно-функціональних проявів ландшафтів протягом року – зумовлює додатковий науковий інтерес до вивчення цих станів.
До останнього часу переважна частина ландшафтознавчих досліджень грунту-валась здебільшого на вивченні ландшафтів у теплу частину року. Важливі з науко-вої і практичної точок зору аспекти їх існування у холодний період залишаються менш опрацьованими. Нагальним завданням сучасних ландшафтознавчих дослід-жень є наповнення регіональних фізико-географічних робіт даними про властивості та динаміку сезонних станів ландшафтів і теплої, і холодної частин року.
Українські ландшафтознавці традиційно значно більшої уваги надають дослідженню еволюційних та тривалих багаторічних динамічних станів ландшафтів (П.Г.Шищенко [1988], В.С.Давидчук та ін. [1994], М.Д.Гродзинський [1995]; Г.І.Денисик [1998]). Разом з тим певного розвитку набули дослідження за спектром внутрішньорічних, у тому числі і сезонних станів ландшафтів (В.Т.Гриневецький, О.М.Маринич, Л.М.Шевченко [1994]; В.М.Петлін [1998]). Вагомі результати у вивченні таких станів ландшафтів мають російські та грузинські географи (А.А.Краукліс [1979], А.Г.Ісаченко [1985]; Н.Л.Беручашвілі [1986], Г.А.Ісаченко [1988]; І.І.Мамай [1992] та ін.).
Проте у вивченні сезонних станів ландшафтів ще існує ряд важливих і актуальних проблем. Це, зокрема, проблеми глибшого методологічного обгрун-тування таких досліджень, удосконалення понятійно-термінологічного апарату досліджень станів ландшафтів, вивчення властивостей сезонних станів ландшафтів і на локальному, і на регіональному рівнях, картографування цих станів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Одержані результати і матеріали дисертаційного дослідження були використані при виконанні держтем відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України “Ландшафтне різноманіття рівнинної частини території України: методологія дослідження і систематики” (номер держреєстрації 0199U002042) і “Ландшафто-знавчі основи формування і розвитку екомережі України” (номер держреєстрації 0102U000416) та госпдоговірної теми “Розробити фізико-географічні засади побудови і функціонування системи моніторингу клімату України та обгрунтувати на ландшафтній основі рекомендації щодо мережі репрезентативних кліматичних станцій” (номер держреєстрації 0198U003432).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок