Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Назва:
МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,86 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.І. Вернадського
СЕМИКОЛЕНОВ Віктор Миколайович
УДК 17.022.1
МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Спеціальність 09.00.04 –
філософська антропологія, філософія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата філософських наук
СІМФЕРОПОЛЬ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі культурології Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Шоркін Олексій Давидович,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
професор кафедри філософії
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор Воєводін Олексій Петрович, Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля, завідувач кафедри філософії культури та культурології;
кандидат філософських наук, доцент Болотова Вікторія Валентинівна, Севастопольський військово-морський інститут ім. П.С.Нахімова, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Провідна установа
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра етики, естетики та культурології, м. Київ.
Захист відбудеться “14 червня 2006 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.01 в Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (95007, м. Сімферополь, пр-т Вернадського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь, пр-т Вернадського, 4).
Автореферат розіслано 11 травня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Зарапін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Мораль безпосередньо пов’язана з базовими цінностями культури, є основним регулятором людської поведінки та практики соціального процессу. Вона знаходиться у взаємозв’язку з усіма репрезентантами культури, що має реальні практичні наслідки, і є складною системою співобумовленостей, які потребують глибокого філософського осмислення.
ХХІ ст. відзначається стрімкою глобалізацією суспільства. На рівні політики, економіки, культури та інформації світ перетворюється на єдине ціле. Людство стоїть на порозі формування нової культурної, а водночас і моральної парадигми. Все це породжує питання, що ж саме принесуть такі зміни суспільству та окремій людині, які норми моралі будуть легітимізованими.
Глобалізаційні процеси ставлять під сумнів традиційні цінності, моральні норми та етичні ідеали. Бурхливий розвиток інформаційних технологій, конвергенція комп’ютерних систем, комунікацій різних видів, комерціалізація ЗМІ та масової культури призводять до необхідності перегляду уявлення про роль інформаційної системи в суспільстві, її вплив на мораль та моральність. Сама історична реальність актуалізує дослідження ролі моралі в постіндустріальному інформаційному суспільстві, впливу на мораль інформаційних технологій.
Ідея інформаційного суспільства та глобалізації неминуче містить у собі ідеологічний компонент. У зв’язку з цим особливої гостроти набуває питання про вибір шляху для України, який багато в чому пов’язаний не лише з економічною та політичною інтеграцією країни у світову співдружність, а й визначає вибір культурний, а отже – й морально-етичний напрямок подальшого розвитку.
Актуальність дослідження обґрунтована тим, що філософський аналіз заявленої проблеми дає можливість не лише оцінити роль моралі в інформаційному суспільстві, а й глибше проникнути в антропологічну сутність самої людини як суб’єкта культури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось згідно з комплексною темою кафедри культурології філософського факультету Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського “Культура народів Причорномор’я: комплексне дослідження” (державна реєстрація теми: № 0198U005718).
Мета дослідження - визначити залежність моральних настанов від економічної, політичної та соціальної специфіки інформаційного суспільства, а також від комплексу культурних феноменів, світогляду та цінностей культури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок