Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ У МНЕМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ІНФОРМАЦІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ У МНЕМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ІНФОРМАЦІЇ

Назва:
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ У МНЕМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ІНФОРМАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,69 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКИЙ нацІональнИй унІверситет ІМЕНІ і.і. МЕЧНИКОВА
ВоЛкОв ДмИтрО СергІЙОвич
УДК 159.923+159.943+159.953.3
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ У
МНЕМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ІНФОРМАЦІЇ
19.00.01 – загальна психологія, історія психології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Одеса – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Дніпропетровському національному університеті
Науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент
Пріснякова Людмила Макарівна,
Інститут психології імені Г.С. Костюка,
лабораторія психології навчання,
старший науковий співробітник.
Офіційні опоненти: - доктор психологічних наук, професор
Бочелюк Віталій Йосипович,
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя,
професор кафедри практичної психології та соціальної роботи;
- кандидат психологічних наук, доцент
Скок Микола Андрійович,
Чернігівський державний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка
декан психолого-педагогічного факультету.
Захист відбудеться „ 7 ” липня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради № Д.41.051.07 при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Дворянська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий 07.06. 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Л.Н. Акімова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Третє тисячоліття – епоха нових технологій, одними з головних у царині постіндустріальної цивілізації є інформаційні. Крім зростаючого інформаційного впливу, в процесі прийняття різних рішень необхідно враховувати й емоційну насиченість життя сучасного суспільства. Ці фактори, як і низка інших, скажімо, економічний і політичний, чинять фруструючу дію на особистість. Людина, як жива система, потрапляючи у видозміненні умови середовища, активізує свої адаптаційні механізми з метою досягнення якісно нового рівня гомеостазу (Авцин А., 1974). Успішність адаптації до умов, що постійно змінюється, успішність поведінкових реакцій, а до того ж успішність процесу прийняття рішень багато в чому залежать від індивідуально-типологічних особливостей, особливостей функціонування психічних процесів, серед яких одне з важливих місць належить мнемічним процесам.
Актуальність теми. Проблема кількісного опису процесів пам'яті вперше була порушена Еббінгаузом Г. У подальшому вона досліджувалася Шенноном К. (1948), Мюллером Г.Е. (1956), Тепловим Б.М. (1966), Аткінсоном Р.Л. (1968), Стернбергом С. (1975), Зінченко В.П., Величковським Б.М. і Вучетичем Г.Г. (1980), Хоффманом І. (1986) та ін.
Вплив індивідуально-типологічних особливостей людини на кількісні характеристики пам'яті досліджувалися Ананьєвим Б.Г., Брушлінським А.В., Голубєвою Е.О., Захаровим С.О., Ізюмовою С.А., Ломовим Б.Ф., Платоновим К.К., Рубінштейном С.Л., Русаловим В.М., Трубниковою Р.С. і ін. Найважливішим напрямом кількісного аспекту вивчення пам'яті є дослідження часових характеристик проходження процесів пам'яті (Величковський Б.М., Зінченко В.П., Клацкі Р., Невельський П.Б., Цуканов Б.Й. та ін.) та обсягу пам'яті (Бочарова С.П., Вучетич Г.Г., Ломов Б.Ф., Поллак Дж., Хейз Дж. та ін.).
Незважаючи на велику кількість публікацій, дотепер не вдавалося одержати єдиних кількісних характеристик впливу індивідуально-типологічних особливостей на мнемічні параметри. Отже, актуальність дослідження саме і полягає у визначені кількісних характеристик і закономірностей проходження мнемічних процесів необхідних для розв’язання найрізноманітніших задач, які б дозволили людині самоактуалізуватися і самореалізуватися.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності з тематичним планом дослідження наукового центру психології часу Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за темою основних науково-дослідницької роботи «психологія часу» (№ держреєстрації 197U019181); Затверджена Радою по координації наукових досліджень в сфері педагогіки і психології в Україні (протокол №3 від 25.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ У МНЕМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ІНФОРМАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок