Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕПЕРЕРВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ СРІБЛА ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ

НЕПЕРЕРВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ СРІБЛА ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ

Назва:
НЕПЕРЕРВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ СРІБЛА ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,15 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МИТРОПОЛЬСЬКИЙ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
УДК 537.534
НЕПЕРЕРВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ СРІБЛА
ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ
01.04.04 – фізична електроніка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Ужгород – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Ужгородському національному університеті, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, ст.н.с. Бандурин Юрій Анатолійович, Ужгородський національний університет, ст.н.с. Проблемної НДЛ фізичної електроніки
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, ст.н.с.
Імре Арпад Йосифович, Інститут електронної фізики НАН України, завідуючий відділом електронних процесів
доктор фізико-математичних наук, пр.н.с.
Ченакін Сергій Петрович, Інститут металофізики НАН України, заст. зав. відділом
Провідна установа: Київський національний університет
ім. Т.Г. Шевченка, Міністерство освіти і науки України, кафедра кріогенної мікроелектроніки
Захист відбудеться “ 20 “ вересня 2001 р. о 1400 год. на засідінні спеціалізованої вченої ради
К 61.051.01 при Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 54, ауд. 181.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ужгородського національного університету (88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9)
Автореферат розісланий “ 15 “ серпня 2001р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради
д.ф.-м.н., проф. Блецкан Д.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Активне дослiдження явища емiсiйної електронiки - iонно-фотонної емiсiї (IФЕ) в теперішній час зумовлено декiлькома причинами. Насамперед це необхiднiсть отримання фундаментальних знань про IФЕ як нове вторинно-емiсiйне явище, яке ранiше не правомірно вважалось неможливим для таких матерiалiв як метали. По-друге, вивчення емiсiї фотонiв стимулює вирiшення наукових завдань, якi пов’язанi з розумiнням як процесiв, що вiдбуваються при iонному бомбардуваннi твердого тiла, так i механiзмiв вторинно-емiсiйних явищ. Завдяки локалiзацiї оптичного випромiнювання на бомбардованiй iонами поверхнi i в ореолi поблизу неї, очевидна його iнформативнiсть про оптичнi властивостi, електронну i кристалiчну структуру речовини, про адсорбцiйно-десорбцiйнi процеси на поверхнi, якi впливають на її властивостi. Вiдомо, що фiзика поверхнi стає все бiльше вагомою при розв’язанні численних задач у новiтнiх галузях технiки i технологiї, наприклад, таких як: мiкроелектронiка, космічне матерiалознавство, керований термоядерний синтез, iонно-промiнева технологія для спрямованої змiни властивостей матерiалiв, тощо. Тому, по-третє, аналiз за допомогою iонних пучкiв властивостей поверхнi твердого тiла: визначення елементного i хiмiчного складу, розташування атомiв на поверхнi та в приповерхневому шарi кристалу, ступеня його упорядкування, електронної структури поверхнi стимулюється потребами практики. Чимало з цих наукових i прикладних задач можливо розв’язувати за допомогою оптичного метода - iонно-фотонної спектроскопiї (IФС), який грунтується на явищi IФЕ, оскільки характеристики випромiнювання однозначно пов’язанi з процесами на поверхнi, а сам метод має високi точнiсть, чутливiсть, вiдносну простоту реалiзацiї. Носiями iнформацiї в цьому методі є фотони, якi емiтуються як нейтральними і зарядженими частинками, що вiдлiтають вiд поверхнi, так і безпосередньо самою поверхнею. Викликане iонним бомбардуванням випромiнювання мiстить iнформацiю про випромiнювальнi процеси релаксацiї збуджених станiв електронної пiдсистеми твердого тiла i вторинних частинок, тобто про випромiнювальний розпад одночастинкових та колективних збуджень мiшенi. Однак, колективнi збудження, спектр яких (у бiльшостi випадкiв) характеризується неперервним розподiлом iнтенсивностi у широкому дiапазонi довжин хвиль, зокрема випромiнювання поверхневих плазмонiв, яке спостерiгалось при опромiненнi металiв електронами та фотонами, в IФЕ до цiєї роботи не спостерiгалось.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: НЕПЕРЕРВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ СРІБЛА ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок