Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Комплексне лікування хворих на вульгарні вугрі з використанням антиоксидантного комплексу та комбінованої лазерної терапії

Комплексне лікування хворих на вульгарні вугрі з використанням антиоксидантного комплексу та комбінованої лазерної терапії / сторінка 4

Назва:
Комплексне лікування хворих на вульгарні вугрі з використанням антиоксидантного комплексу та комбінованої лазерної терапії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,30 KB
Завантажень:
494
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Здобувачем проведено клінічне обстеження та комплексне лікування 143 хворих на вульгарні вугрі, лабораторні дослідження виконано за особистою участю автора. Самостійно здійснено експериментальну частину досліджень, проведено статистичну обробку та інтерпретацію отриманих результатів, написано всі розділи дисертації, зроблено узагальнення результатів, сформульовано висновки та практичні рекомендації та підготовлено наукові роботи до друку.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на: міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики, клініки, лікування в дерматовенерології та косметології” (м.Донецьк, 2003); науково-практичній конференції “Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии” (м.Одеса, 2003); міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю дерматовенерологічної служби Полтавщини та 82-річчю кафедри шкірних та венеричних хвороб УМСА “Сучасні проблеми дерматовенерології” (м.Полтава, 2003); 84-й, 85-й та 86-й підсумкових наукових конференціях Буковинської державної медичної академії (м.Чернівці, 2003, 2004, 2005); науково-практичній школі “Розробки молодих вчених дермато-венерологів” (м. Київ, 2005); науково-практичній конференції “Применение лазеров в медицине и биологии” (м.Ялта, 2005); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів й захворювань, що передаються переважно статевим шляхом” (м. Чернівці, 2005).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 5 статей, з яких 3 (у моноавторстві) в наукових фахових виданнях, які рекомендовані ВАК України, 10 тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 1 деклараційний патент на винахід, 2 інформаційні листи, оформлено 2 раціоналізаторські пропозиції. Зміст опублікованих праць достатньо повно висвітлює основні результати проведених здобувачем досліджень, їх актуальність та значення для медицини.
Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 170 сторінках машинописного тексту, з яких 32 сторінки займає список літератури. Робота складається із вступу, огляду літератури, 6 розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури з 318 посилань, з яких: 127 праць кирилицею, 191 – латиною (роботи авторів далекого зарубіжжя). Робота проілюстрована 9 рисунками (4 із них займають 2 цілих сторінки) та 35 таблицями.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал і методи дослідження. Під спостереженням перебувало 143 хворих на вульгарні вугрі (111 юнаків та 32 дівчини), які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Чернівецькому ОШВД впродовж 2001-2005 рр. Серед обстежених найбільшу кількість (86,7%) склали підлітки та молоді особи віком 16-20 років, решта (13,3%) – особи віком 21-25 років. Тривалість дерматозу 1-6 років.
Для вирішення поставлених завдань взяті на облік пацієнти були обстежені із застосовуванням спеціальних методів дослідження. Для визначення характеру ставлення пацієнтів до наявності у них вульгарних вугрів застосовано метод клінічної психодіагностики – опитувач Ленінградського науково-дослідного психоневрологіч-ного інституту ім. В.М. Бехтєрєва (опитувач ЛОБІ).
Для оцінки стану системного імунітету визначали наступні показники: кількість Т-лімфоцитів за реакцією спонтанного розеткоутворення (Е-РУК) за методикою Iondal N. et al. (1972), описаною В.В. Меньшиковим (1987); кількість Т-лімфоцитів активних (А-Е-РУК) за В.В.Меньшиковим (1987); кількість Т-хелперів і Т-супресорів за теофіліновим тестом (методика P.Limatibus et al. (1978), описаним В.В.Меньшиковим (1987); імунорегуляторний індекс (ІРІ) - співвідношення Тх/Тс; кількість В-лімфоцитів за реакцією комплементарного розеткоутворення - ЕАС-РУК (В.В.Меньшиков, 1987); вміст сироваткових імуноглобулінів G, М, А за методом радіальної імунодифузії в агарі за G.Mancini та співавт. (1965); фагоцитарну активність та фагоцитарне число за Е.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Комплексне лікування хворих на вульгарні вугрі з використанням антиоксидантного комплексу та комбінованої лазерної терапії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок