Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ)

ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ)

Назва:
ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,55 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ
ГРИЛІЦЬКА Анжела Вікторівна
УДК 657.422.1+657.62
ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ)
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Полтавському університеті споживчої кооперації України.
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент,
ГУБАЧОВА Ольга Марківна,
Полтавський університет споживчої
кооперації України,
завідувач кафедри бухгалтерського
обліку та аудиту
Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор,
КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна,
Київський національний економічний
університет, завідувач кафедри обліку в
кредитних і бюджетних установах та
економічного аналізу
кандидат економічних наук, професор
ОЗЕРАН Володимир Олександрович,
Львівська комерційна академія, професор
кафедри бухгалтерського обліку
Провідна установа Житомирський державний технологічний
університет Міністерства освіти і науки
України, кафедра бухгалтерського обліку
і контролю, м. Житомир
Захист відбудеться „28” березня 2006 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.870.01 у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, аудиторія 23.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, аудиторія 36.
Автореферат розісланий „22” лютого 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук ____________Л.О. Свистун-Золотаренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств.
Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.
Використання в процесі управління господарськими суб’єктами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств.
Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.
Значення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження, визначення стратегії й тактики управління формуванням та використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає на ефективність процесу управління економічними суб’єктами.
Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Б. Коласса, М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Х.Б. Перера, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та інших.
Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних досліджень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до аналітичного забезпечення управління. Розв’язання комплексу зазначених проблем визначає актуальність дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт Полтавського університету споживчої кооперації України за темою „Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою” (номер державної реєстрації 0105U003904).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок