Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.)

СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.)

Назва:
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,52 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ зумовлено тим, що іншомовні терміни в англі
йській правовій термінологіії ще не були предметом спеціального дослі
дження


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ШИЛО Вікторія Вікторівна
УДК 811. 111’373.611
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
XI – XIX ст.)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор
ПОМІРКО Роман Семенович,
завідувач кафедри французької філології
Львівського національного університету
імені Івана Франка МОН України
 
Офіційні опоненти доктор філологічних наук, професор
КИЯК Тарас Романович,
завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка МОН України
 
кандидат філологічних наук, доцент
ЄВЧЕНКО Віра Володимирівна,
завідувач кафедри англійської мови
Житомирського державного університету
імені Івана Франка МОН України
Провідна установа Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича МОН України,
кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства
Захист відбудеться “11” травня 2005 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “8” квітня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент О. А. Шпак
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед досліджень аспектів юридичної термінології англійської мови незначну частину становлять праці, присвячені правничим запозиченням, хоча їх функціональна адаптація ? поширений спосіб творення нових термінів. У різні епохи невичерпним джерелом поповнення сучасних європейських мов правничими термінами слугували латинська та грецька мови. Це підтверджують численні вкраплення в матеріальній формі мови-джерела в юридичному словнику англійської мови: homicide, delict, retraxit, scintilla, veto, breve, capias, casus та ін.
Проте на становленні англійського правового словника істотно позначилися тривалі англо-французькі мовні контакти, вплив яких на англійську мову почався з нормандського завоювання (1066). Згодом французькі терміни слугували сприятливим підґрунтям для розвитку словотвірних процесів в англійській мові в різні періоди її історії.
Актуальність дослідження зумовлено потребою розкрити роль французьких запозичень у становленні правової термінології на певних етапах еволюції англійської мови, необхідністю розглянути словотвірну віртуальність запозичень і визначити характер впливу екстралінгвальних чинників на розвиток досліджуваної термінолексики. Дослідження семантичного співвідношення запозичених твірних і похідних дає змогу повніше розкрити понятійний зміст словотвірної парадигми та забезпечити окреслення її ймовірних меж.
Зв’язок роботи з науковою програмою. Робота є складовою наукової теми кафедри англійської філології у Львівському національному університеті імені Івана Франка “Дослідження структурно-семантичних особливостей та тенденцій розвитку англійської мови” (номер державної реєстрації 0103 Н 0011928, шифр 39 П).
Мета дисертаційного дослідження ? простежити генезу правової англійської лексики, проаналізувати способи виникнення форм термінів за допомогою словотвірної парадигми, описати мотивацію і найважливіші структурні та семантичні зміни в утворенні похідних термінів від французьких запозичених основ.
Поставлена мета зумовлює потребу розв’язання таких завдань:
? визначення ролі та місця процесу запозичення іншомовних слів у межах загальної теорії мовних контактів;
? з’ясування основних джерел поповнення англійської правничої термінології на етапах її зародження, становлення і розвитку;
? опис процесів фонетико-морфологічної та лексико-семантичної адаптації французьких запозичень;
? визначення структурних типів запозичених основ та їхніх семантичних параметрів;
? виявлення особливостей зародження словотвірних парадигм, основою яких є твірне запозичення;
? простеження всіх можливих позицій типових словотвірних парадигм, основою яких є різні запозичені граматичні класи слів з метою визначення лексико-семантичних груп похідних і відповідних їм словотвірних моделей;
? встановлення характеру залежності обсягу словотвірної парадигми від структури та семантики запозиченого твірного слова.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок