Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ В АНТИРЕЛІГІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ В УКРАЇНІ (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)

СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ В АНТИРЕЛІГІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ В УКРАЇНІ (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)

Назва:
СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ В АНТИРЕЛІГІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ В УКРАЇНІ (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,72 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
ДУДКА Лариса Олексіївна
УДК 94 (477) “1920 / 1940”
СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ
В АНТИРЕЛІГІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ В УКРАЇНІ
(20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України 20 – 30-х рр. ХХ ст.
Інституту історії України НАН України.
Науковий керівник: доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович,
учений секретар Інституту історії
України НАН України.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
дійсний член АПН України
ПАЩЕНКО Володимир Олександрович,
ректор Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка;
кандидат історичних наук
КОКІН Сергій Анатолійович,
заступник начальника Державного архіву СБУ.
Провідна установа: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Захист відбудеться “ 9 “ грудня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.008.02 у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” Міністерства освіти і науки України (04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, корп. 1, ауд. 301).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету “Києво-Могилянська академія” (04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2).
Автореферат розісланий “ “ листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О. Г. Бажан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здобувши державну незалежність, Україна розпо-чала реформування всіх галузей суспільно-громадського та державного життя, а також вироблення якісно нового підходу до державно-церковних відносин. Проте, практика оновлення суспільства засвідчила, що цей складний, небезбо-лісний та суперечливий процес трансформації супроводжується низкою кризових явищ у громадсько-політичному, економічному, культурному житті. Не є винятком у цьому контексті й церковно-релігійна сфера, яка не позбавлена міжконфесійних, державно-церковних та етнонаціональних проблем. Зазначені питання потребують глибокого розуміння законів суспільно-державного та пра-во-вого оновлення в умовах переходу від тоталітарного ладу до демократичного, що в значній мірі забезпечується досконалим вивченням минулого, особливо тих його етапів, коли закладалися підвалини радянсько-більшовицького режи-му в Україні.
З огляду на трагізм і катастрофічність наслідків реалізації політики дер-жав-ного атеїзму, що неухильно здійснювалася в Україні впродовж її радян-ського минулого, для держави, церкви й духовного життя народу необхідним є вивчення, критичне осмислення та узагальнення цього негативного досвіду з метою запобігання його повторенню в майбутньому.
Дослідження процесу становлення державно-церковних відносин в Укра-їні в міжвоєнний період має не лише значиму цінність для об’єктивного відтво-рення історичного минулого, але й водночас рефлексує до сучасності, окреслю-ючи визначальні орієнтири в розв’язанні державно-церковних проблем сього-дення. Наявність значної кількості конфесій, активна громадсько-полі-тична ді-яль-ність церковних організацій, тісний взаємозв’язок релігійних та на-ці-ональ-них почуттів і надалі потребує вдосконалення політичних, правових, соціаль-них аспектів у подальшій консолідації українського народу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження пов’язаний з розробкою планових тем: “УСРР в добу утвердження тоталітарного ладу (1928 – 1933 рр.)”, “Завершення формування тоталітарного ладу в Україні (1934 – рр.)” (номер держреєстрації 01984000867) відділу історії України 20 – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії Укра-їни НАН України, “Методологічні проблеми дослідження історії регіонів України ХХ ст. (№ 0102U000937) та “Історичне регіонознавство в Україні” (№ U003773) відділу регіональних проблем історії України цього ж інсти-туту, а також із напрямом досліджень Республіканської програми “Реабіліто-вані історією” (голова Головної редколегії проекту акад.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ В АНТИРЕЛІГІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ В УКРАЇНІ (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок