Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів

Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів

Назва:
Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,21 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Грабинська
Ірина Володимирівна
УДК 330.101.541: 338.12
Макроекономічний аналіз
аграрних теорій ділових циклів
Спеціальність 08.01.01 - економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті
імені Івана Франка Міністерства освіти України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Злупко Степан Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бажал Юрій Миколайович, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", керівник департаменту;
кандидат економічних наук, доцент Топішко Іван Іванович, Львівський державний аграрний університет, доцент.
Провідна установа - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти України, кафедра економіч-ної теорії, м.Харків.
Захист відбудеться 29 лютого 2000 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка (79008, Львів-8, просп.Свободи, 18).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м.Львів-5, вул.Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 28 січня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ПАНЧИШИН С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Усі держави і в усі часи намагаються забезпечити еконо-мічне зростання і досягти макро-еконо-мічної стабільності. Проте на заваді цьому стають коливання ділової активності, які, за висловом М.Тугана-Барановського, “... за-ле-жать не лише від випадкових причин, властивих певному історич-ному моменту, а й від постійно діючих, загаль-них причин, власти-вих сучасному культурно-історичному ладу” Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы: История английских кризисов; Общая теория кризисов.- Пг., 1923.- С.153.. Розгляду причин циклічних коливань, аналізу їх теоретичного пояснення різними економічними школами присвя-чене це дисертаційне досліджен-ня.
Ринкова трансформація економічної системи України об’єктивно формує передумови коливання ділової активності. Це явище просте-жується з першої чверті XIX ст., і з цього часу економісти намага-ються йо-го пояснити. Серед дослідників коливань ділової активності у XIX ст. були Ж.Б.Сей, Д.Рікардо, Дж.Вільсон, В.Беджгот, У.С.Джевонс, К.Маркс, К.Жуглар, Ж.де Сіс-монді, К.Род-бертус, Т.Мальтус, Дж.Міль, Є.Дюрінґ та інші.
Наприкінці XIX ст. теорію коливань ділової активності розвивав М.І.Туган-Барановський, у ХХ ст. - Є.Слуцький, А.Шпіт-ґофф, Дж.Кейнс, Й.Шумпетер, Н.Кондратьєв, І.Фішер, Дж.Кларк, А.Піґу, Р.Ґоутрі, Ф. фон Гайєк, Е.Ліндаль, Дж.Робертсон та інші.
Критичному аналізу теорій ділових циклів присвячені роботи Ю.Бажала, А.Гальчинського, С.Злупка, Г.Кліміної, Л.Тведе, Ф.Клей-на, Е.Боема, Т.Гола та ін.
Значне місце серед теорій циклічних коливань займають аграрні теорії. Найпомітнішим дослідником цієї проблеми був В.Тимо-шенко. Цю теорію розвивали також С.Пєрвушин, В.Персонс, Л.Бін та інші. Зниження частки продукції сільського господарства у валовому внутрішньому продукті (ВВП) розвинених країн дещо зменшило науковий інтерес до цієї проблеми у цих країнах. У той же час для Украї-ни, де у сільському господарстві зайнято понад 22% населення і створюється більше чверті ВВП, проблема дослідження аграрного сектора як джерела коливань ділової активності та виявлення можли-вих важелів для пом’якшення соціально-економічних наслідків цих коливань для самого цього сектора залишається актуальною. Усе це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, обгрунтування її мети, цілей, завдань, а також логіку викладення матеріалу.
Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослід-ження стали економічні закони, наукові теорії, концепції, принципи, розроблені представниками різних наукових шкіл стосовно проблем коливань ділової активності в аграрному секторі та її впливу на загальну ділову активність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок