Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ

ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ

Назва:
ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,18 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ТОКАРЧУК Надія Іванівна
УДК 616-007.61:616.441-053.2:539.16
ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ
14.01.10 - педіатрія
АВТОРЕФЕРЕТ
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Вінницькому державному медичному університеті
ім. М. І. Пирогова
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Набухотний
Терентій Кирилович, Київський інститут
внутрішніх справ, професор кафедри
пенітенціарної медицини.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ручко
Анатолій Федорович, Харківський державний
медичний університет, професор кафедри
дитячих хвороб;
доктор медичних наук, професор Бірюкова
Світлана Василівна, Харківський інститут
удосконалення лікарів, професор кафедри
клінічної мікробіології та імунології.
Провідна установа:
Київська Медична Академія післядипломної освіти МОЗ України
Кафедра педіатрії №1
Захист дисертації відбудеться « 10 » грудня 1998р. о 13.30 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.04 при
Харківському державному медичному університеті за адресою
310022, м.Харків, проспект Леніна, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського
державного медичного університету(310022, м.Харків, проспект Леніна, 4).
Автореферат розісланий « 9 » листопада 1998р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент Овчаренко Л.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
За даними лiтератури,та науковими дослiдженнями прослiдковується подальша тенденцiя до погiршення ряду показникiв здоров'я населення,особливо дiтей,яке перебуває пiд впливом радiацiйного опромiнення внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС (Сукало А.В.,Севковская З.А.,Станкевич З.А. и соавт.1993, Пономаренко В.М., 1996,Корзун Н.В., Івасiвка C.В.,1997).
Найбiльш вагомим в оцiнцi стану здоров'я дiтей є аналiз дiяльностi ендокринних залоз, зокрема щитовидної залози, як найбiльш чутливого органу до дiї iонiзуючого випромiнення (Тронько Н.Д.,Марков В.В., Кашкадамов А.В. и др., 1989, Пономаренко В.М., Набухотний Т.К.,1992,Тронько Н.Д.,Богуславский В.П.,Присяжнюк А.Е. и др.1994,Демидчик Е.П.,Цыб А.Ф.,Лушников Е.Ф.,1996).
Відкритим залишається питання про характер змін в функції гіпофізарнотиреоідної системи дітей в залежності від інкорпорованих радіонуклідів в їх організмі, та районів мешкання в Житомирській області (Романенко А.Е., Лихтарев И.А., Шандала Н К. и др., 1991, Rosen I.B., Simpson І. A., Sutsliffe S., 1988, Furmanchuk A.V., Rusak N.I. 1992).
Звертає на себе увагу суперечливiсть даних лiтератури про змiни морфофункцiонального стану щитовидної залози та накопичення тиреоiдних антитiл у дiтей iз зобом на забруднених радiонуклiдами територiях.Проведений нами аналiз лiтератури по данiй проблемi свiдчить,що найменше вивченим є питання впливу даних змiн на фiзичний розвиток дiтей з забруднених районiв та їх стан здоров'я.
Враховуючи те, що чутливiсть щитовидної залози до радiонуклiдiв у дiтей та пiдлiткiв в 2 раза вища, нiж у дорослих,обумовило необхiднiсть подальшого вивчення впливу малих доз радiацiї на дитяче населення (Тронько Н.Д., МарковВ.В., Кашкадамов А.В. и др., 1989, Подкалов В.П., 1994, ПономаренкоВ.М., 1996, Иванов В.К., 1997, Shunichi Yamashita,1995).
Невпинне зростання соматичної захворюваностi, своєрiднiсть перебiгу патологiї щитовидної залози, схильнiсть до її прогресування i хронiзацiї, визначають необхiднiсть проведення дослiджень, органiзацiї подальшого обстеження дiтей, якi зазнали впливу малих доз радiацiї.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Виконанi дослiдження є частиною наукової роботи кафедри педiатрiї Вiнницького державного медичного унiверситету iм.М.І.Пирогова з вивчення стану здоров'я дiтей, якi постраждали внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС i вироблення комплексу профiлактичних заходiв при радiацiйних порушеннях (N держреєстрацiї 0193V020577).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок