Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМІНИ апарата аортального клапана, структурИ ТА функцІЇ лІвого ШлуНочка, гемодинамІчНих параметрІв, Їх медикаментозна корекцІЯ у ХВОРИХ З хронІчНОЮ аортальноЮ недостатНІСТЮ

ЗМІНИ апарата аортального клапана, структурИ ТА функцІЇ лІвого ШлуНочка, гемодинамІчНих параметрІв, Їх медикаментозна корекцІЯ у ХВОРИХ З хронІчНОЮ аортальноЮ недостатНІСТЮ

Назва:
ЗМІНИ апарата аортального клапана, структурИ ТА функцІЇ лІвого ШлуНочка, гемодинамІчНих параметрІв, Їх медикаментозна корекцІЯ у ХВОРИХ З хронІчНОЮ аортальноЮ недостатНІСТЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,74 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. М. Горького
Холопов Леонід Семенович
УДК 616.132–008.64–036.12:[616.124.2+612.3]:615.3
ЗМІНИ апарата аортального клапана, структурИ ТА функцІЇ лІвого ШлуНочка, гемодинамІчНих параметрІв, Їх медикаментозна корекцІЯ у ХВОРИХ З хронІчНОЮ аортальноЮ недостатНІСТЮ
14.01.12 – ревматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Донецьк – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького Міністерства охорони здоров’я України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Дядик Олександр Іванович,
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, завідувач кафедри внутрішніх хвороб і загальної практики – сімейної медицини факультету післядипломної освіти
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Ілляш Марія Григорівна,
Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска
АМН України, м.Київ, завідувач відділу фармакотерапії і функціональної діагностики
доктор медичних наук, професор
Гринь Владислав Костянтинович
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, завідувач кафедри сімейної медицини,
Інститут невідкладної та відновної хірургії ім.В.К.Гусака АМН України, м.Донецьк, директор
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія, кафедра госпітальної терапії №1 та профпатології МОЗ України
Захист дисертації відбудеться 16 грудня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. .600.02 при Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).
Автореферат розісланий 16 листопада 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук, професор Г. А. Ігнатенко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Хронічна аортальна недостатність (ХАН) є однією з найбільш розповсюджених набутих вад серця. За даними великих епідеміологічних досліджень (Фремінгемське, Strong Heart Study), ХАН визначається у 10-13% чоловіків та 8,5-10% жінок у загальній популяції (Singh J. et al., 1999; Lebowitz N. et al., 2000).
Помірна і тяжка ХАН характеризується прогресуючими порушеннями внутрішньосерцевої і системної гемодинаміки, які обумовлюють несприятливий прогноз. Протягом 10 років після встановлення наявності тяжкої ХАН приблизно у половини хворих спостерігається розвиток клінічних проявів хронічної серцевої недостатності (ХСН) і/або ішемічної хвороби серця, які асоціюються з високою летальністю, сягаючою 25у осіб з тяжкою ХСН і/або тяжкою ішемічною хворобою серця (Dujardin K. et al., 1999).
Прогнозуванню перебігу ХАН на підставі вивчення особливостей структури і функції апарата аортального клапана (АК) і лівого шлуночка (ЛШ) серця присвячені численні дослідження, результати яких суперечливі. Не стандартизований диференційований підхід до використання методів напівкількісної і кількісної оцінки ступеня аортальної регургітації (АР) у хворих з ХАН. Неоднозначні точки зору на характер змін структури ЛШ та показників його систолічної і діастолічної функції, не встановлена їх прогностична значущість при ХАН. Недостатньо даних щодо доцільності використання різних режимів медикаментозної терапії в хворих з ХАН на доопераційних етапах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках планової науково-дослідницької роботи кафедри терапії факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України “Вивчити особливості інтракардіальних порушень у хворих із клапанними вадами серця і кардіоміопатіями різного характеру, розробити оптимальні підходи до прогнозування і лікувальної тактики”, № державної реєстрації 0103 U 0007866, шифр УН 04.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗМІНИ апарата аортального клапана, структурИ ТА функцІЇ лІвого ШлуНочка, гемодинамІчНих параметрІв, Їх медикаментозна корекцІЯ у ХВОРИХ З хронІчНОЮ аортальноЮ недостатНІСТЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок