Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ ХVІІ – ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ ХVІІ – ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Назва:
ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ ХVІІ – ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,20 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Бичкова Тетяна Сергіївна
УДК 811.161.2’36-112
ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ ХVІІ – ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Чернівці – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Бабич Надія Денисівна, професор кафед-ри історії та культури української мови Чернівець-кого націо-нального університету імені Юрія Федьковича.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Бучко Дмитро Григорович, завідувач кафедри української мови і загального мовознавства Тернопільського національного педагогіч-ного університету імені Володимира Гнатюка;
кандидат філологічних наук, доцент Стрель-чук Галина Петрівна, доцент ка-федри іс-торії української мови Київсь-кого націо-нального університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний уні-верси-тет, Міністерство освіти і науки Укра-їни, м.Рівне.
Захист відбудеться 07.10.2005 р. о _14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філоло-гічних наук у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м.Чернівці, вул. Коцюбин-ського, 2, корп. V, Червона зала.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівець-кого національного університету імені Юрія Федько-вича (58000, м.Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розіслано 06.09. 2005 року.
Учений секретар
cпеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук,доцент О.В.Кульбабська
Загальна характеристика роботи
Вивчення історії української мови було і залишається акту-альним завданням мовознавства, особливо зважаючи на те, що в останні два десятиліття вчені переглядають наукові погляди на походження й шляхи розвитку української мови. Одним з основ-них джерел, на яке спираються історики мови, аналізуючи істо-ричні мовні процеси, є пам’ятки письма минулих століть з різ-них територій України. Їх до-сліджували і продовжують аналі-зувати в працях як загальнотеоретич-ного, так і власне історико-мовознавчого характеру.
Важливою джерельною базою для вивчення історії станов-лення української мовної системи і народнорозмовної, і літера-турної мови є староукраїнські рукописні пам’ятки, зокрема XVII – XVIII ст.
Саме другу половину XVII – XVIII ст. більшість дослід-ників характеризує як найскладніший і поки що найменше вивчений період історії української мови.
Різноаспектне дослідження української мови XVII – XVIII ст. почали здійснювати мовознавці кінця ХІХ – початку ХХ ст., зо-крема П.Житецький (“Нарис літературної історії малоруського наріччя в XVII ст.”, 1889; “Енеїда” Котляревського і найдавні-ший список її у зв’язку з оглядом малоруської літератури XVIII ст.”, 1900), І.Франко (“Етимологія і фонетика в южноруській літера-турі”, 1894), І.Свєнціць-кий (“Нариси з історії української мови”, 1920), А.Кримський (“Хрес-томатія з пам’ятників письменської староукраїнщини ХІ – XVIII вв.”, 1922; “Українська мова, звід-кіля вона взялася і як розвивалася”, 1922), І.Огієнко (“Нариси з історії української мови. Система українського правопису”, 1927) та ін.
У ХХ – ХХІ ст. проблеми функціонування і розвитку укра-їнської мови XVII – XVIII ст. вивчали І.Білодід (“Історія укра-їнської літе-ратурної мови другої половини XVI, XVII, XVIII ст.”, 1957), П.Плющ (“Нариси з історії української літературної мо-ви”, 1958; “Історія укра-їнської літера-турної мови”, 1971), В.Пе-редрієнко (“Формування укра-їнської літературної мови XVIII ст. на народній основі”, 1979), О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ ХVІІ – ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок