Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> П Р А В О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я М І Ж Н А Р О Д Н И Х Т У Р И С Т И Ч Н И Х В І Д Н О С И Н

П Р А В О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я М І Ж Н А Р О Д Н И Х Т У Р И С Т И Ч Н И Х В І Д Н О С И Н

Назва:
П Р А В О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я М І Ж Н А Р О Д Н И Х Т У Р И С Т И Ч Н И Х В І Д Н О С И Н
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,22 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
К И Ї В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т
і м е н і Т А Р А С А Ш Е В Ч Е Н К А
СЕРЬОГІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
УДК 341.96 :796.5
П Р А В О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я
М І Ж Н А Р О Д Н И Х Т У Р И С Т И Ч Н И Х В І Д Н О С И Н
Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі міжнародного приватного та митного
права Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України,
заслужений юрист України
ДОВГЕРТ Анатолій Степанович,
Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри
міжнародного приватного та митного права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
Харитонов Євгеній Олегович,
Одеська національна юридична академія,
завідувач кафедри цивільного права
кандидат юридичних наук, доцент,
Рижий Володимир Іванович,
Президент Юридичного бюро Рижого
Провідна установа: Національна юридична академія
імені Ярослава Мудрого, м. Харків
Захист відбудеться “22” травня 2002 р. о 12.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д._26.001.06 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул._Володимирська, 60, ауд. 253 (зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул._Володимирська 58, к. 10.
Автореферат розісланий “17” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Боднар Т.В.
АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. За прогнозами Всесвітньої туристичної організації саме 2005 рік буде тією точкою відліку, коли за прибутками туризм випередить нафтовидобуток та машинобудування й займе перше місце в світовій торгівлі, а туристична галузь стане лідируючою серед інших галузей світового господарства. Для України, згідно з розрахунками спеціалістів, прибуток від перебування одного іноземного туриста дорівнює прибутку від експорту 9 тон кам’яного вугілля, 5 тон марганцевої руди або 2 тон високоякісної пшениці.
Одним із основних стримуючих факторів розвитку міжнародних туристичних відносин (МТВ), від появи туристичної галузі в світі й до її розквіту, була та залишається проблема відповідності наявного правового регулювання надання туристичних та пов’язаних з ними послуг фактично існуючим відносинам.
З точки зору міжнародного приватного права (МПрП), МТВ за своєю природою є відносинами, ускладненими іноземним елементом. Для врахування їх міжнародного фактичного складу виникає потреба у створенні спеціальних матеріально-правових та колізійних норм, оскільки застосування правил розрахованих на регулювання суто “національних” відносин у сфері туризму з різних причин стає неприйнятним.
Існуючі нечисельні наукові роботи не створюють цілісного наукового уявлення про основні проблеми правового регулювання МТВ, а позитивний іноземний правовий досвід, на жаль, залишається поза увагою сучасних дослідників.
Про значущість та необхідність вдосконалення “туристичного” законодавства України свідчить також запропонована розробниками нового Цивільного кодексу України низка статей книги 5 та 8 Проекту.
Отже, досягнення стратегічних для України цілей, зокрема, інтеграція до ЄС, є можливою в тому числі при умові приведення національного “туристичного” законодавства у відповідність до світових та європейських стандартів. Це вказує на актуальність теми дослідження та потребу у проведенні комплексного порівняльно-правового аналізу особливостей правового регулювання МТВ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження є складовою комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розбудова міжнародних, правових, політичних та економічних основ державності України”, №_97128 та темою наукового дослідження Інституту міжнародних відносин “Міжнародно-правові основи зміцнення державності України”, №_97132.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: П Р А В О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я М І Ж Н А Р О Д Н И Х Т У Р И С Т И Ч Н И Х В І Д Н О С И Н

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок