Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МIФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ оповiдань А. Платонова

МIФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ оповiдань А. Платонова

Назва:
МIФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ оповiдань А. Платонова
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,56 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iм. В.Н. КАРАЗIНА
ТАРЛЄВА Альвiна Вiльямiвна
УДК 821.161.1 Платонов 7.08
МIФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
СЕМАНТИКИ оповiдань А. Платонова
Спецiальнicть 10.02.02 – росiйська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
ХАРКIВ – 2001
Дисертацiя э рукописом.
Робота виконана у Харкiвському нацiональному унiверситеті
iм. В.Н. Каразiна Мiнiстерства освiти i науки Украiни
Науковий керiвник – кандидат фiлологiчних наук, доцент
Маринчак Вiктор Андрiйович,
кафедра росiйської мови фiлологiчного факультету
Харкiвського нацiонального унiверситету ім. В.Н.Каразіна,
доцент
Офiцiйнi опоненти – доктор філологічних наук, професор
Степанченко Іван Іванович,
кафедра російської мови та загального мовознавства
Харківського державного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди,
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук
Соїна Ірина Юріївна,
кафедра російської мови Національної фармацевтичної академії,
доцент
Провiдна установа – Волинський державний університет імені Лесі Українки,
кафедра слов'янських мов факультету слов'янської філології,
Міністерство освіти і науки України, м. Луцьк
Захист вiдбудеться 27.06.2001 року о 11 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 64.051.07 в Харкiвському нацiональному унiверситетi iм. В.Н. Каразiна за адресою: м. Харкiв, майд. Свободи, 4, ауд. 2-37.
З дисертацiєю можна ознайомитись у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна за адресою: м. Харкiв, майд. Свободи, 4.
Автореферат розiсланий 24.05.2001 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Гноєва Н.I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Увага до міфопоетичного коду художнього тексту зумовлена великим обсягом історичної та культурної інформації, що закладена в міфах, архетипах і символах та в більшому або меншому ступені відображається в семантиці практично будь-якого тексту. Проте механізми введення й передачи цієї інформації в авторських моделях світу залишаються вивченими недостатньо.
Мiфологічність художнього мислення є прикметною рисою творчості А. Платонова, що спостерігається вже при першому уважному читаннi текстів письменника. Їх дослідження в даному аспекті було здійснено в цілому ряді літературознавчих і лінгвістичних робіт, присвячених аналізу творів письменника.
Дослідники вказували на міфологічну структуру сюжету, змішання семантики конкретних і абстрактних понять, бiнарний принцип опису й характеристики світу, міфологічну зумовленість семантики деяких понять і образів, тобто на відображення мiфологізму в текстах. Проте в існуючій літературі з цього питання автори не зверталися до такого напрямку дослідження мiфопоетичного аспекту семантики текстів А. Платонова, при якому шляхи й засоби мiфологiзацiї моделі світу як концептуальної системи світосприймання письменника експлікуються через опис її одиниць, що змістовідтворюють та організують семантику всього тексту.
Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження, що реферується, визначається тим, що семантика змістовідтворюючих мовних одиниць, які експлікують в оповіданнях А. Платонова міфологічний шар свідомості, що відіграє першорядну роль в структурно-семантичній організації моделі світу письменника та відображається в текстах, вивчена недостатньо. Їх зміст значно ширше простого поняття і може містити інформацію екстралінгвістичного, культурологічного, міфопоетичного характеру і при цьому відбивати особливу авторську позицію. У тексті дисертації вони подані як авторські творчі концепти.
Об'єктом дослідження виступають оповідання А. Платонова. Вибір новелістичного жанру зумовлений тим, що оповідання є невеличким за обсягом закінченим твором із розгорнутою структурою сюжету, що виступає, з одного боку, особою формою концентрованого відображення ідей письменника, а з другого боку, може розгортатися до більш об'ємних творів, у рамках яких модифікуються важливі для письменника сфери уявлення дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МIФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ оповiдань А. Платонова

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок