Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону

Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону / сторінка 11

Назва:
Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,17 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Спостерігається феномен бідності сільського зайнятого населення, що не відповідає засадам формування вартості робочої сили і системи оплати праці.
11. В процесі дослідження встановлено, що продуктивність праці є формуючим фактором підвищення ефективності господарювання в сільськогосподарських підприємствах, оскільки виконується логічна закономірність: збільшення валової продукції в розрахунку на середньорічного працівника та людино-годину призводить до росту окупності витрат, розміру оплати праці, кількості продукції, отриманої на одиницю площі та підвищення рівня рентабельності.
12. Продуктивність праці, як основний економічний показник ефективності використання трудових ресурсів залежить від ряду факторів. Так, збільшення відповідно на одну тисячу гривень фондоозброєності підвищує результативну ознаку на 33 грн., оплати праці середньорічного працівника – на 3115 грн., валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь – на 42 грн. З рештою показників, продуктивність праці має обернений зв’язок.
13. При прогнозуванні кількості зайнятого населення в сільському господарстві регіону необхідно використовувати кореляційно-регресійну модель, факторними ознаками якої є коефіцієнт природного приросту сільського населення, рівень міграції, фондозабезпеченість, валова продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь та середньорічного працівника, питома вага продукції тваринництва в загальному обсязі виробництва (в порівняних цінах).
14. Оптимізація трудозабезпечення та використання робочої сили в рослинництві для адміністративного району за запропонованою методикою та реалізованою на ЕОМ економіко-математичною задачею дозволяє, виходячи з критерію найбільш економічно вигідного співвідношення структури трудозатрат та доходу від реалізації продукції, визначити раціональний виробничий напрямок рослинництва, встановити кваліфікацію і кількість механізаторів, що залучаються до роботи та їх завантаження разом з підсобними працівниками в залежності від агротехнічних термінів виконання робіт.
15. В основу мотивації до праці в сільському господарстві слід покласти принцип еквівалентності заробітної плати і вартості праці. При цьому необхідно забезпечувати ув’язку розміру оплати праці з якістю продукції та кінцевими економічними показниками. Розроблені моделі та їх реалізація в середовищі Microsoft Excel щодо встановлення надбавки за продукцію, одержану понад мінімальні обов’язкові (базові) обсяги, вказують на доцільність запропонованого підходу та позитивні наслідки як з позиції підприємства, так і працівника.
16. Проблеми соціального розвитку села і відтворення трудового потенціалу можна розв’язати лише шляхом посилення участі і відповідальності держави перед територіальними громадами. Органи місцевого самоврядування повинні мати розроблений та погоджений на регіональному рівні план соціального розвитку сільської територіальної одиниці. Його складовими є: зміни соціальної та кваліфікаційно-професійної структури трудового потенціалу; підготовка і перепідготовка кадрів та підвищення їх кваліфікації; покращення умов праці та охорона здоров’я працюючих; підвищення життєвого рівня населення і розвиток інфраструктури села; удосконалення соціальних відносин та соціального захисту працівників.
Список опублікованих праць за темою дисертації
1. Курбацька Л. М. Тенденції ефективності використання трудових ресурсів в агропідприємствах Новомосковського району Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2004. – № 2. – С. 168-173.
2. Курбацька Л. М. Ринок праці і відтворення робочої сили в умовах ринкової економіки // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2004. – № 2 (17). – С. 251-254.
3. Плаксієнко В.Я., Курбацька Л. М. Ресурсоутворення в агропромисловому комплексі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. – № 5. – С.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок