Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону

Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону / сторінка 2

Назва:
Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,17 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Крім того, на сьогодні в умовах ринкових перетворень значна увага повинна бути приділена інструментам соціального розвитку і відтворення трудового потенціалу на селі.
Теоретична і практична значимість вказаних проблем зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність та практичне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота над дисертацією проводилась відповідно до плану наукових досліджень Дніпропетровського державного аграрного університету за темою "Організація, розвиток та державне регулювання аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень" (№ державної реєстрації 0102U005022).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-обґрунтованих концептуальних засад формування та розвитку трудового потенціалу сільського господарства регіону, а також напрямів підвищення ефективності його використання в умовах ринкових перетворень на селі.
Реалізація поставленої мети обумовила вирішення наступних завдань:
– узагальнення теоретичних аспектів розвитку трудового потенціалу і відтворення трудових ресурсів в аграрному виробництві;
– визначення і з’ясування специфіки методик оцінки використання трудового потенціалу сільського господарства;
– проведення аналізу сучасного рівня та ефективності використання трудового потенціалу і зайнятості в сільському господарстві регіону;
– обґрунтування організаційно-економічних аспектів трудозабезпечення виробничих процесів у сільському господарстві;
– формування моделі ефективного використання трудового потенціалу в галузях аграрного виробництва;
– визначення напрямів і заходів соціального розвитку села та ефективного трудозабезпечення сільського населення.
Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси формування, використання та відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області.
Предметом дослідження є сукупність методологічних, методичних і прикладних питань з приводу формування, використання та ефективного трудозабезпечення сільського господарства регіону в умовах розбудови ринкових відносин.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослід-
ження є діалектичний метод пізнання, системний підхід і аналіз, фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти, наукові розробки і публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з питань формування та розвитку трудового потенціалу сільського господарства.
В процесі виконання роботи використовувались наступні методи та прийоми дослідження: діалектичний і абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків); монографічний та системного аналізу (вивчення й аналіз соціально-економічних процесів формування та розвитку трудового потенціалу); економіко-статистичний і розрахунково-конструктивний (аналіз сучасного рівня й ефективності використання праці в сільському господарстві регіону); економіко-математичний (розробка оптимізаційної моделі ефективного використання трудового потенціалу в галузях аграрного виробництва) та інші.
Емпіричною та фактологічною основою дослідження послужили Конституція України, Закони Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Держкомстату України та Управління статистики Дніпропетровської області, періодичні видання з досліджуваної проблеми.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше:
– визначена сутність поняття трудового потенціалу як поєднання економічно-активного, працездатного населення – наявної робочої сили та залишкових трудових можливостей суб’єктів трудової діяльності, що сформовані або формуються в умовах ринкового виробництва і характеризуються діалектичною єдністю кількісних і якісних ознак;
– запропоновано методику і реалізовано моделі оптимізації потреби в робочій силі сільськогосподарських підприємств з урахуванням ступеню забезпечення їх трудовими ресурсами на протязі року і в пікові періоди проведення виробничих процесів;
– запропоновано авторську методику прогнозування кількості зайнятого сільського населення регіону через реалізацію виробничої функції, яка включає коефіцієнти природного приросту сільського населення, рівень його міграції; фондозабезпеченість сільськогосподарських угідь; вихід валової продукції в порівняних цінах 2000 року: на 100 га сільськогосподарських угідь, одного середньорічного працівника; частку валової продукції тваринництва в загальному обсязі виробництва;
удосконалено:
– структуру і якісні параметри трудового потенціалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок