Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОДАТКОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОДАТКОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ПОДАТКОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,46 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЖВАЛЮК ВІКТОР РОМАНОВИЧ
УДК 340.0 (09)
ПОДАТКОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Університету внутрішніх справ МВС України
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович, Університет внутрішніх справ МВС України, перший проректор з наукової роботи
Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор Рогожин Анатолій Йосипович, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Усенко Ігор Борисович, завідувач відділом історико-політологічних досліджень держави і права України Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
Провідна установа – Львівський національний університет ім. Івана Франка
Захист відбудеться “ 9 ” грудня 2000 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 в Університеті внутрішніх справ МВС України за адресою: 61080, м.Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Університету внутрішніх справ МВС України (61080, м.Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “ 8 ” листопада 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основним джерелом наповнення доходної час-тини державного бюджету є надходження від податків, зборів та інших обов‘язкових платежів. Податки завжди забезпечували існування держа-вного апарату, реалізацію політичної волі й здіснення вла-дних повноважень. На сучасному етапі вони ще й важливий, а в багатьох випадках незамінний інструмент державного впливу на економічне життя, основа створення й функціонування механізму соціально орієнто-ваного перерозподілу матеріальних благ в суспільстві.
Ст.67 чинної Конституції України проголошує сплату встановлених законом податків і зборів загальнообов‘язковою. У процесах формування і розвитку ефективної системи податкових органів в сучасній Україні особливої ваги набуває створення оптимальних правових та організа-ційно-управлінських засад податкової служби. Проблема сплати податків в умовах трансформації системи економічних відносин, дефіциту Держа-вного бюджету України є винятково актуальною. Про це свідчить і полі-тична боротьба навколо прийняття Податкового кодексу України.
Для належного правового забезпечення цього процесу, створення його наукових основ важливим є узагальнення історичного досвіду діяльності податкових органів на українських землях, зокрема протягом другої по-ловини ХІХ – початку ХХ ст., коли в суспільстві проходили кардинальні зміни, тривали складні й суперечливі соціально-економічні й політико-правові процеси. Саме в цей час відбулось становлення систем спеціалі-зованих податкових органів Російської імперії. Історія цих установ, що діяли в Україні, є багатою на події, а досвід їх діяльності, дослідження її організаційно-правових основ дають значний матеріал не тільки для нау-кових узагальнень, а й для врахування при визначенні напрямів та заходів практичних дій сучасних податкових органів в Україні.
У той же час, саме в 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. був сформова-ний той “підмурок” органів державного оподаткування, на якому в знач-ній мірі будувалася фіскальна система Тимчасового уряду, першої УНР (доба Центральної Ради), і Української Держави гетьмана П.П.Скоропадського, другої УНР (доба Директорії).
Об‘єктом дослідження є місцеві спеціалізовані податкові органи Ро-сійської імперії – казенні палати, податні інспектори, губернські та окру-жні акцизні управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПОДАТКОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок