Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦIЯ I ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області)

ФОРМУВАННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦIЯ I ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області)

Назва:
ФОРМУВАННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦIЯ I ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,70 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський ордена Трудового Червоного Прапора
державний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
БIЛОУСЬКО ТАМIЛА ЮРIЇВНА
УДК 631.15 : 658.27
ФОРМУВАННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦIЯ I ВИКОРИСТАННЯ
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
(на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств
Харківської області)
Спеціальність 08.07.02 - Економіка сільського господарства
і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків-1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному аграрному універ-си-теті ім. В.В.Докучаєва на кафедрі організації виробництва та агробізнесу.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор кафедри
організації виробництва та агробізнесу
МАКЕДОНСЬКИЙ Анатолій Васильович
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН, завідувач Харківського
відділу науково-виробничих формувань інституту
аграрної економіки УААН
АМБРОСОВ Володимир Якович
кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки сільського господарства Харківського державного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва
ОЛІЙНИК Олександр Васильович
Провідна установа: Полтавський сільськогосподарський інститут, кафедра економіки та маркетингу
Захист відбудеться 16 грудня 1998 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 в Харківському державному аграрному університеті імені В.В.Докучаєва за адресою: 312131, м.Харків, п/в "Комуніст-1", учбове містечко ХДАУ, корпус 1, ауд.213.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.
Автореферат розісланий 12 листопада 1998 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради ЛОЗОВИЙ О.Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поняття виробничого потенціалу викорис-товується в аграрній економічній науці при обгрунтуванні напрямків розвитку, ефективного функціонування й удосконалення господарського меха-ніз-му в сучасних умовах. Поглиблене вивчення різних форм прояву виробничого по-тен-ціалу ство-рює базу для більш точного визначення рівня й ефективності його використання.
В наукових дослідженнях для відображення зв’язку між ресурсами та результатами виробництва застосовуються різні терміни, якими харак-теризуються непорівнянні за кількі-стю та складом елементи об’єктів дослідження, що в значній мірі викликає неспівставність результатів.
Вирішення проблем виробничого потенціалу АПК є необхідним для об’єктивного виявлення і вимірювання резервів ефективності виробни-цтва в системі нових господарських формувань, а також для обгрунтова-но-го регулю-вання економічних відносин в АПК, цілеспрямованого фор-мування потенціалу і об’єктивної оцінки діяльності окремих підприємств.
Реформа економіки України взагалі і зокрема системи взаємо-відносин в сільському господарстві відкриває простір для все більш повного залу-чення виробничих потужностей в ринкові відносини. В цих умовах більш глибокого наукового обгрунтуван-ня вимагає проблема форму-ван-ня, реструктуризації та використання виробничого потенціалу в сільськогоспо-дарських підприємствах та їх асоціаціях в нових умовах господарювання.
Стан вивчення проблеми. Питанню ефективного використання виробни-чого потенціалу, створеного в сільськогосподарських підприєм-ст-вах та інших формуваннях, присвячено багато наукових праць. Методо-ло-гічні підходи та концептуальні основи підвищення ефективності використання виробничого потен-ціалу на селі висвітлювалися багатьма відомими вченими нашої країни - І.І. Лукіновим, О.М. Онищенком, Б.Й. Пас-хавером, В.В. Юрчишиним, А.Е. Юзефовичем, В.Я. Плак-сієнком та ін. В різний час вирішенням цієї проблеми займалися П.Т. Саблук, В.Я.Ам-бро-сов, Л.М. Анічин, В.П. Мартьянов, В.Й. Шиян, М.Ф. Со-ловйов, А.В. Ма-кедонський та інші вчені-аграрники. Але чимало питань цієї важливої проблеми залишаються невирішеними. Серед них нами виділені два аспекти: перший - як в умовах розвитку та становлення ринкових відносин, реструктуризації сільськогосподарських підприємств і становлення нових, більш ефективних форм господарювання визна-чити зміст і розмір сукупної величини виробничого потенціалу з урахуванням якісних і кількісних показників його складових елементів; другий - чим визначається система критеріїв і показників економічної ефективності використання виробничого потенціалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦIЯ I ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок