Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ЛЮДИНИ: ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ЛЮДИНИ: ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Назва:
СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ЛЮДИНИ: ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
ЯРМОЛ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 340.12 (447) + УДК 342. 7 (477)
СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ЛЮДИНИ:
ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
(ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
ОДЕСА – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член -
кореспондент Академії правових наук України
РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор
кафедри теорії та історії держави і права
 
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент
МУРАШИН Олександр Геннадійович,
Національна академія внутрішніх справ
МВС України, професор
кафедри теорії держави і права
кандидат юридичних наук, доцент
КРИЖАНІВСЬКИП Анатолій Федорович,
Одеський юридичний інститут Національного
університету внутрішніх справ МВС України,
начальник кафедри державно-правових дисциплін
Провідна установа: Національна юридична академія України імені
Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки
України, кафедра теорії держави і права (м. Харків)
 
Захист відбудеться "22" лютого 2003 р. о 12 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської
національної юридичної академії за адресою: 65009 м. Одеса,
вул. Піонерська, 2, кімн. 312.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської
національної юридичної академії за адресою: 65009 м. Одеса,
вул. Піонерська, 2.
 
Автореферат розісланий “20” січня 2003 p.
Виконуючий обов'язки вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради Івакін О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ставши на шлях формування правової держави, для якої людина, її життя і здоров'я, чесгь і гідність, недоторканність і безпека є головною соціальною цінністю, Україна радикально активізувала процес визнання прав людини й ефективізації юридичних засобів їх реалізації, охорони та захисту. Одним із таких - загальносоціальних за генезисом та онтологічним статусом - прав людини є її свобода віросповідання, що виступає "наріжним каменем" для багатьох інших особистісних і культурних прав.
Свобода віросповідання як фундаментальне загальновизнане право людини знайшла своє відображення у міжнародних актах з прав людини, до котрих, перш за все, слід віднести: Загальну декларацію прав людини (ООН, 1948; ст. 18), Міжнародний пакт про громадянські й політичні права (ООН. 1966; ст. 18), Декларацію про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на підставі релігії чи переконань (ООН, 1981), Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (Рада Європи, 1950; ст. 9), Хартію Європейського Союзу про основні права (2000; ст. 10).
Реальність свободи віросповідання людини, як і будь-якого іншого права особи, залежить від наявності дієвого механізму її юридичного забезпечення. Основою такого механізму в Україні є національне законодавство, насамперед Конституція України, котрою проголошується, що "кожен має право на свободу світогляду і віросповідання", (ст. 35) і Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"" від 23 квітня 1991 p., а також інші нормативно-правові акти. Згідно зі ст. 9 Конституції України, частиною національного законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема ті, в котрих закріплюється свобода віросповідання людини. До них належать, у першу чергу, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод.
Дослідження питань юридичного регулювання свободи віросповідання привертало увагу багатьох учених. У радянську добу юридичні аспекти свободи віросповідання людини досліджувалися, зокрема, у працях В.Клочкова, З.Корчевої, А.Ловінюкова, Г.Лупарєва, Ю.Розенбаума, Ф.Рудинського, П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ЛЮДИНИ: ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок