Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА СІРОПОЛКА

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА СІРОПОЛКА

Назва:
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА СІРОПОЛКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,57 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Прикарпатський університет
імені Василя Стефаника
КІРА РОКСОЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 37 (477.86)
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА СІРОПОЛКА
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано-Франківськ - 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії педагогіки та українознавства Прикарпатсь-кого уні-вер-си-тету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук,
член кореспондент АПН України, профе-сор
Ступарик Богдан Михайлович,
Прикарпатський уні-вер-си-тет імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри історії педагогіки та українознавства
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук,
дійсний член АПН України, профе-сор
Євтух Микола Борисович,
академік – секретар АПН України (Київ)
кандидат педагогічних наук, доцент
Герцюк Дмитро Дмитрович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри педагогіки (Львів)
Провідна установа – Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “16” березня 2001 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 в Прикарпатсь-кому уні-вер-си-теті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, ауд.702 педагогічного факультету.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатсь-кого уні-вер-си-тету імені Василя Стефаника (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розісланий “ 15” лютого 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Рега
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Державними документами суверенної України (Конституція України, Закон України "Про освіту", Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"), "Концепція національного виховання", "Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності") на сучасному етапі розвитку вітчизняного шкільництва розбудову і докорінне реформування освіти проголошено основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, становлення державності та демократизації суспільства, виходу вітчизняної науки, техніки, культури на світовий рівень.
Вимогою дня є утвердження української національної школи, яка має увібрати в себе кращі національні традиції, здобутки вітчизняної і світової педагогічної науки. "Концепція національного виховання" і "Концепція громадянського виховання" визначили головною метою виховання передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України.
У зв’язку з цим особливо важливого значення для теорії та практики сучасного розвитку національного шкільництва набуває вивчення історії української освіти, зокрема, аналіз праць та життєвого шляху тих педагогів, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки.
До таких визначних просвітителів і педагогів ХХ ст. належить Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) - педагог, історик, теоретик і практик національного шкільництва, культурно-просвітницький діяч, літературний критик, перекладач, співробітник багатьох українських та зарубіжних часописів.
Науково-педагогічна, публіцистична, епістолярна спадщина, громадсько-просвітницька діяльність С.Сірополка дають підставу віднести його до подвижників національної педагогіки, що відповідала духовності народу, його історичній місії і потребам державного будівництва.
Дослідження українськими науковцями творчої спадщини та життєвого шляху С.Сірополка, як і багатьох інших незаслужено забутих педагогів, стало можливим лише після проголошення незалежності України.
Творча спадщина С.Сірополка стала предметом обговорення на міжнародних симпозіумах, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА СІРОПОЛКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок