Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТОПОЛОГІЧНІ СОЛІТОНИ В МАГНЕТИКАХ З СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ

ТОПОЛОГІЧНІ СОЛІТОНИ В МАГНЕТИКАХ З СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ

Назва:
ТОПОЛОГІЧНІ СОЛІТОНИ В МАГНЕТИКАХ З СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,56 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ
ТЕМПЕРАТУР ІМЕНІ Б.І.ВЄРКІНА
________________________________________________
ДУДКО Ольга Костянтинівна
УДК 537.622
ТОПОЛОГІЧНІ СОЛІТОНИ В МАГНЕТИКАХ
З СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ
01.04.02 - теоретична фізика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ХАРКІВ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Работа виконана в Фізико-технічному інституті низьких температур ім.Б.І.Вєркіна Національної Академії наук України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
КОВАЛЬОВ Олександр Семенович
(ФТІНТ НАН України,
провідний науковий співробітник)
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
ІВАНОВ Борис Олексійович
(Інститут магнетизму НАН України,
головний науковий співробітник)
доктор фізико-математичних наук, професор
НАЦИК Василь Дмитрович
(ФТІНТ НАН України,
завідуючий відділом)
Провідна установа - Харківський Національний університет
ім.В.Н.Каразіна (Фізичний факультет).
Захист відбудеться 6 лютого 2001 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.175.02 при Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України (61164, м.Харків-164, пр.Леніна, 47).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України.
Автореферат розісланий “ 3 ” сiчня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук Ковальов О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Структура топологічних збуджень в магнітовпорядкованих середовищах викликає зростаючий інтерес у сучасній фізиці магнетизму у зв'язку з синтезом великої кількості нових шаруватих, квазідвовимірних та двовимірних (2D) магнетиків та їх широким технологічним застосуванням.
Відомо, що у відповідності з механізмом Костерлиця-Таулеса в 2D системах перехід “рідина - тверде тіло” супроводжується утворенням великої кількості структурних топологічних дефектів - дислокацій. Цей же механізм контролює і низькотемпературний фазовий перехід до магнітовпорядкованого стану в легкоплощинних магнетиках, що пов'язаний з утворенням магнітних вихорів. За наявності анізотропії в легкій площині вихори трансформуються у доменні стінки. Ці обставини вказують на необхідність вивчення взаємного впливу магнітних та структурних топологічних дефектів в 2D магнітних системах. Особливо важливою є ситуація у антиферомагнетиках (АФМ), в яких існує специфічна магнітопружна взаємодія топологічного характеру, яка може призводити до зміни магнітних, пружних та пластичних властивостей АФМ.
У зв'язку з технологічними застосуваннями явища гігантського магнітоопору останнім часом широко досліджуються шаруваті магнітні структури та границі поділу різних магнітовпорядкованих середовищ, зокрема, границя поділу феро/антиферомагнетик (ФМ/АФМ). Ця границя неминуче містить нерівності у вигляді моноатомних сходинок, з якими з необхідністю пов'язані топологічні солітони типу магнітних дисклинацій. Крім того, при експериментальному дослідженні шаруватих магнетиків використовується клиновидна форма прошарків з малим кутом розхилу, коли границя поділу магнетиків має правильну ступінчасту форму. Цими обставинами пояснюється необхідність теоретичного опису впливу сходинок границі поділу фаз на конфігурацію поля намагніченості поблизу такої границі.
Науковий та технологічний інтерес до вказаних систем викликав у цій галузі значну кількість експериментальних досліджень та робіт з чисельного моделювання. Однак, через те, що складною є задача аналітичного опису навіть статичних усамітнених 2D нелінійних збуджень в магнетиках зі структурними дефектами, досі не було запропоновано ефективного аналітичного методу для дослідження таких об'єктів, і тому тема дисертації є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відділі “Квантова теорія та нелінійна динаміка макроскопічних систем” ФТІНТ НАНУ в межах тематичного плану “Теоретичні дослідження нелінійної динаміки класичних та квантових конденсованих середовищ” (№ державної реєстрації 0196U002945).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ТОПОЛОГІЧНІ СОЛІТОНИ В МАГНЕТИКАХ З СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок