Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Назва:
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,01 KB
Завантажень:
137
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УДК: 321.01+340.5+342.1
Пендюра Максим Миколайович
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії держави і права
Київського національного університету внутрішніх справ
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПрН України Римаренко Юрій Іванович, Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративної діяльності
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Бабкін Володимир Дмитрович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник
кандидат юридичних наук, Українчук Олег Вікторович, Науково-організаційний центр Служби безпеки України, провідний науковий співробітник
Провідна установа: Львівський національний університет імені І. Франка,
(кафедра теорії та історії держави і права) м. Львів
Захист відбудеться 19 жовтня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.009.01 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: індекс 03680 м. Київ, Солом’янська площа, 1
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03680 м. Київ, Солом’янська площа, 1
Автореферат розісланий 18 вересня 2006 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова


____________________________________________
Підписано до друку 07.09.2006 р. Формат 60Ч90/16.
Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.
Тираж 100. Зам. 29.
____________________________________________“
Видавництво “Науковий світ””®
Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.
м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.
200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Системне дослідження сутності, змісту й системи формування національної безпеки Української держави як невід’ємної складової архітектоніки європейської та міжнародної безпеки, зумовлена потребою наукового осмислення сучасних геотрансформаційних процесів у світі та Європі зокрема. Проблема формування національної безпеки України в умовах європейських геополітичних трансформацій, її правове забезпечення, моніторинг нових викликів і загроз – це новий напрям дослідження сутнісних засад українського державотворення.
Виходячи з теоретико-методологічного аспекту дослідження, дисертант в першу чергу спирався на положення і висновки наукових праць вчених, які працюють у галузі теорії та історії держави і права, конституційного права, історії, філософії, зокрема, С. Алексєєва, В. Бабкіна, І. Бачило, В. Батюка, О. Бєлова, І. Зозулі, Р. Калюжного, А. Колодія, Н. Косолапова, М. Левицької, Г. Мурашина, Н. Оніщенко, М. Панова, Г. Пастернак-Таранушенка, В. Сіренка, С. Сливки, В. Тихого, О. Тихомирова, О. Українчука, Ю. Шемшученка, О. Шмоткіна, В. Цвєткова, В. Циганова та інших.
Враховуючи підвищену актуалізацію проблеми національної і міжнародної безпеки, та, намагаючись осмислити тенденції і наслідки глибинних трансформацій геополітичного та геоекономічного простору, які відбулися наприкінці минулого століття, ряд провідних вітчизняних і зарубіжних вчених присвятили свої дослідження розв’язанню комплексної проблеми забезпечення національної безпеки. В Україні цим проблемам були присвячені роботи І.Ф. Бінька, О.С. Бодрука, О.М. Гончаренка, В.П. Горбуліна, О.Г. Данільяна, О.П. Дзьобаня, В.С. Картавцева, А.Б. Качинського, О.В. Копана, В.О. Косевцова, В.А. Ліпкана, О.О. Мітрофанова, В.І. Мунтіяна, Н.Р. Нижник, С.І. Пирожкова, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок