Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІйною діяльністю В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІйною діяльністю В УКРАЇНІ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІйною діяльністю В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,55 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ГАМАН Микола Васильович
УДК 338.45:330.341.1
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІйною діяльністю
В УКРАЇНІ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Бодров Володимир Григорович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри економічної теорії
та історії економіки.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор
Біла Світлана Олексіївна,
Приазовський державний технічний університет,
завідувач кафедри економічної теорії;
доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
Алимов Олександр Миколайович,
Об’єднаний інститут економіки НАН України,
завідувач відділу міжгалузевих пропорцій та промислового потенціалу;
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Корецький Микола Христофорович,
Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”,
перший проректор.
Провідна установа – | Донецький державний університет управління
Міністерства освіти і науки України, кафедра інноваційного менеджменту та управління проектами, м. Донецьк.
Захист відбудеться 6 червня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 5 травня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
Підписано до друку 29.04.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 2,03.
Ум.-друк.арк. 1,86. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного стану. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка дає змогу реорганізувати економіку на основі розвитку наукоємних виробництв, впровадження у виробництво прогресивних високотехнологічних процесів, розробки та випуску нової конкурентоспроможної продукції. Для реалізації стратегії інноваційного розвитку є всі необхідні передумови, серед яких науково-технічний, виробничий та кадровий потенціал, що визначають конкурентні переваги країни. Досвід економічно розвинутих країн переконливо свідчить, що в сучасних умовах зазначені економічні параметри вирі-шальним чином залежать від масштабів та якісного рівня інвестиційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Сподівання на масовий приплив зарубіжних інвестицій у той час, коли власні нагромадження вивозяться за кордон чи осідають у вигляді валютної готівки, марні. Лише після того, як у країні будуть реалізовані у вигляді інвестиційних вкладень нагромаджені заощадження громадян і суб’єктів економічної діяльності, можна сподіватися на приплив зовнішніх вкладень. Крім того, необхідно створити такі умови, щоб інвестиції вкладалися не просто у відновлення наявного технологічного рівня чи на його наро-щування, а в справді новітні технології.
При всій важливості прямого державного фінансування й управління інноваційними процесами, у ринкових умовах необхідно задіяти внутрішні механізми фінансування інноваційної діяльності, коли взаємодія важелів і стимулів господарської діяльності між учасниками процесу відбувається на основі конкуренції. За таких умов розробка наукових засад системи державного управління інноваційною діяльністю набуває особливої актуальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІйною діяльністю В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок