Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТІЙКА ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ ПРИ НЕЯВНІЙ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

СТІЙКА ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ ПРИ НЕЯВНІЙ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Назва:
СТІЙКА ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ ПРИ НЕЯВНІЙ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
ХРАПЧИНСЬКИЙ Василь Олегович
УДК 621.391.837:004.22
СТІЙКА ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ
ПРИ НЕЯВНІЙ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
 
05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському університеті Повітряних Сил Міністерства оборони України
Науковий керівник | доктор технічних наук, професор
Костенко Павло Юрійович,
Харківський університет Повітряних Сил, професор кафедри “Радіотехнічні системи (навігації та посадки)”
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Леховицький Давід Ісаакович
Харківський національний університет радіоелектроніки, ведучий науковий співробітник науково-дослідного центру контролю повітряного та космічного простору
доктор технічних наук, професор
Величко Анатолій Федорович,
Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я.Усікова НАН України (м.Харків), завідуючий відділом обробки радіосигналів
Провідна організація | Радіоастрономічний інститут НАН України, відділ декаметрової радіоастрономії, м. Харків
Захист відбудеться “25” листопада 2005 року в 13.30 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.062.07 у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічної бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17.
Автореферат розісланий “19 ”жовтня 2005 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради | В.В.Лукін


Відповідальний за випуск В.В.Лукін
Підписано до друку 10.10.2005 р.
Ум. друк. арк. 1,2 Замовлення 191.
Тираж 120 прим. Безкоштовно.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
„Харківський авіаційний інститут”
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
Видавничий центр „ХАІ”
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Участь України в космічних програмах, активна робота зі створення нових типів літальних апаратів і оснащенню їх сучасною вимірювальною й навігаційною радіоапаратурою, а також фундаментальні та практичні проблеми дистанційного зондування й інтерпретації спостережень у радіодіапазоні, обумовлюють необхідність розробки нових і модернізації існуючих радіотехнічних систем побудови зображень об'єктів різної фізичної природи.
Радіозображення знаходять широке застосування при вирішенні задач картографування, радіонавігації по картах місцевості районів навігаційної корекції в кореляційно-екстремальних системах навігації, аналізі геометричних і електрофізичних характеристик земної поверхні для прогнозування врожайності, визначення характеристик ґрунтів, контролю стану лісів, екологічного моніторингу й інших задач інтерпретації спостережень.
Більшість засобів побудови цифрових радіозображень засновано на стратегії явної дискретизації при переході від аналогового до цифрового подання спостережень узяття відліків у задані моменти часу або місця розташування. Як показують роботи в області обробки багатовимірних сигналів, стратегія явної дискретизації не є єдино можливою й оптимальною при реалізації процедур відновлення, аналізу, фільтрації й інтерпретації одержуваних цифрових зображень.
На якість формованих цифрових зображень істотний вплив має стратегія дискретизації й вибір математичної моделі одновимірних і двовимірних сигналів у різних інформаційно-вимірювальних системах.
З урахуванням зростаючого об'єму даних, які отримуються за допомогою вимірювальних радіосистем, і безперервного зростання вимог до ефективності їхнього використання в перспективних системах побудови радіолокаційних зображень, актуальною стає задача вибору стратегії дискретизації спостережень при переході від аналогового до цифрового їхнього подання, з мінімальною втратою інформації про об'єкт у його цифровому радіозображенні, а також розробка стійких методів і алгоритмів його побудови, що відповідають обраній стратегії дискретизації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СТІЙКА ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ ПРИ НЕЯВНІЙ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок