Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Назва:
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,09 KB
Завантажень:
314
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОЗАК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
УДК 371.311.1:502.2:377.8
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Сисоєва Світлана Олександрівна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України,завідувач відділу педагогічних технологій неперервної професійної освіти, м. Київ.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Біда Олена Анатоліївна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри теорії та історії педагогіки, м. Черкаси;
кандидат педагогічних наук, доцент Єрмоленко Світлана Пилипівна, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри військової педагогіки, м. Київ.
Провідна установа:Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, кафедра дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки України, м. Ніжин.
Захист відбудеться “26” грудня 2006 року о 17.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, , 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “25” листопада 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С.В.


Загальна характеристика роботи
Актуальність і доцільність дослідження. Соціально-економічний розвиток України, процеси глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства визначили принципово нові вимоги до професійної підготовки педагогів. Концептуальні положення сучасної педагогічної освіти, шляхи її модернізації відповідно до сучасних потреб особистості і суспільства визначені у законах України “Про освіту” (1991), “Про дошкільну освіту” (2001), “Про загальну середню освіту” (1999), “Про вищу освіту” (2001), Державній національній програмі “Освіта(“Україна ХХІ століття”) (1992), Національній доктрині розвитку освіти (2002).
Професійна підготовка майбутніх педагогів здійснюється у вищих педагогічних навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації. Педагогічні коледжі є проміжним етапом у здобутті вищої педагогічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Саме у педагогічних коледжах закладаються основи педагогічної освіти та майстерності, а тому від якості підготовки у цих вищих навчальних закладах значною мірою залежить подальше професійне становлення майбутніх педагогів, їх успіх у педагогічній діяльності.
Необхідним компонентом професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі є природознавча освіта, яка допомагає пізнати та зрозуміти оточуючий світ, виробити життєві орієнтири, сформувати актуальне бачення місця людини в природі, активізувати потреби в самоосвіті та самовдосконаленні, а отже, сприяє професійному зростанню майбутніх фахівців, формуванню їх світогляду, екологічного мислення, ціннісного ставлення до навколишньої природи. В умовах оновлення змісту природознавчої освіти, великого значення набуває впровадження нових технологій особистісно орієнтованого навчання природознавства, які сприяють формуванню особистісних та професійних якостей майбутніх вихователів, здатності до навчання упродовж життя. Тим часом, в сучасній організації особистісно орієнтованого навчання природознавства майбутніх вихователів у вищих педагогічних навчальних закладах мають місце певні суперечності, що перешкоджають якісній підготовці майбутніх фахівців, зокрема між: метою природознавчої освіти майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і сукупністю педагогічних засобів її реалізації; вимогами до природознавчо-екологічної діяльності вихователя, яка передбачає формування у дошкільнят елементів екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля і рівнем її відображення у змісті природознавчої освіти; необхідністю у формуванні екологічної культури майбутнього вихователя та недооцінкою цього фактора у змісті дисциплін природознавчого циклу; необхідністю впровадження особистісно орієнтованих форм, методів і технологій навчання та недостатньою підготовленістю викладачів вищої школи до їх застосування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок