Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИК – ВИТРАТИ –– ПРИБУТОК” ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТIВ

ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИК – ВИТРАТИ –– ПРИБУТОК” ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТIВ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИК – ВИТРАТИ –– ПРИБУТОК” ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,18 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА і АРХІТЕКТУРИ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
Ванюшкiн Олександр Сергiйович
УДК 65. 012. 32.
ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ
РИЗИК – ВИТРАТИ –– ПРИБУТОК”
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТIВ
Спецiальнiсть 05.13.22 – Управлiння проектами та розвиток виробництва
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
Київ, 2003


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управлiння Української академії державного управління при Президентовi України.
Науковий керiвник – Доктор технiчних наук, професор Рибак Анатолiй Iванович, Одеський регіональний інститут державного управлiння Української академiї державного управлiння при Президентовi України, завідувач кафедри управління проектами.
Офiцiйни опоненти: - доктор технічних наук, професор, Кошкін Костянтин Вікторович, Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова, (м. Миколаїв), декан суднобудівельного факультету, завідувач кафедри інформаційних технологій.
- кандидат технічних наук, Тимінський Олександр Георгійович, Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри проектного менеджменту.
Провiдна установа - Одеський національний морський університет, кафедра системного аналізу та логістики Міністерства освіти і науки України.
Захист вiдбудеться 30.10. 2003р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованної вченої ради Д.26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
Автореферат розiсланий 29.09. 2003р.
Вчений секретар
спецiалiзованної вченої ради Д.26.056.01
кандидат технічних наук, доцент Цюцюра С.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Актуальність теми. Однією з головних проблем економіки є обмеженість інвестицій, а, отже, і інвестиційних проектів (ІП), що реалізовуються в Україні.
З усіх фаз життєвого циклу ІП етап його розробки становить 5 – 10% сумарних витрат, тодi як вплив на подальшу реалізацію проекта значно вагомішій і варіюється в межах (50 ... 75)%. Через помилки у прогнозах на цьому етапі, економічна ефективність проекта неминуче буде під загрозою. Тому, коли прорахунки виявлено уже на стадії експлуатації проекта, то заходи по їх корегуванню будуть не тільки складнiшими, але й дорожчими.
Традиційно проблеми реалізації інвестиційних проектів криються в низькому рівні обґрунтування інвестицій; у відхиленні фактичних витрат коштів від запланованих, заморожуванні проектів у зв'язку з припиненням фінансування, у несприятливому зовнішньому оточенні проекта, тощо.
Перелiчені недоліки призводять до значного ризику в проектах, що знижує зацікавленість інвесторів. Однак у роботах, що стосуються аналізу і управління ризиком, зв’язок ризику з іншими параметрами інвестиційних проектів, тобто витратами та прибутком, відбито недостатньо. У зв'язку з цим, оптимізація співвідношення “ризик – витрати – прибуток” ІП набуває наукової значимостi та актуальностi.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов'язана з темою дослідницької роботи “Оптимізація параметрів “вартість – ефективність” проекта готельного комплексу “Бегущая по волнам” на основі WBS структури”, державна реєстрація №0101U005654 від “12” жовтня 2001р. Крім того, тема дисертації узгоджується з “Програмою Розвитку АР Крим до 2004 року”, затвердженою в 1999р. Радою Міністрів АР Крим, i посідає значне мiсце у “Програмі Розвитку Большої Ялти” Ялтинської міської держадміністрації від 2000р.
Мета і завдання дослідження. Основною метою роботи є оптимізація співвідношення “ризик – витрати – прибуток”. Для досягнення цієї мети треба розв’язати наступні питання:
- визначення основних шляхів і методів оцінки та зниження ризику проекта;
- розробка методики оцiнки ризику змiнювання конкурентних переваг споживчих властивостей продукту (послуги) проекта;
- розробка методики оцінки параметрів проекта;
- оптимізація співвідношення “ризик – витрати – прибуток”, коли прибуток прагне до максимуму, при розробці WBS-структури проекта;
- вибiр заходів щодо зниження проектних ризиків;
- обґрунтування вибору форми фінансування проекта;
- розробка методики обґрунтування виду стягнення (регресу) на позичальника;
- опрацювання фінансової схеми реалізації інвестиційного проекта;
- визначення зниження ступеня ризику проекта;
- використання запропонованої методики в розробці проекта будівництва і експлуатації готельного комплексу “Бегущая по волнам” в м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИК – ВИТРАТИ –– ПРИБУТОК” ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок