Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу

Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу

Назва:
Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,39 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
На правах рукопису
Волкова Тетяна Василівна
УДК 37.02:57+37.02:911.2
Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник доктор технічних наук, професор
Дорошенко Юрій Олександрович,
Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії навчання інформатики
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Коваленко Олена Едуардівна,
ректор Української інженерно-педагогічної академії

Тихонова Тетяна Валентинівна, кандидат педагогічних, доцент, Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, доцент кафедри інформаційних технологій
Провідна установа Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології, м. Київ
Захист відбудеться 14 червня 2007 року о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д).
Автореферат розісланий 12 травня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Д. Березівська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Світова спільнота, увійшовши до третього тисячоліття – тисячоліття інформаційних технологій, глобальної комп’ютеризації виробництва, широкого використання мікропроцесорів, мікроелектроніки, лазерної техніки і світлопровідних ліній зв’язку, полімерних і напівпровідникових матеріалів, опинилася в ситуації, коли технологічна складність виробництва зростає швидше, ніж рівень кваліфікації задіяних у ньому виконавців.
З огляду на сказане важливого значення набувають проблеми формування у майбутніх фахівців чіткого усвідомлення перспектив розвитку своєї професії, її ролі й місця в суспільному розподілі праці, виховання гордості за доручену справу, впевненості у правильності вибору професії. На сучасному етапі розвитку суспільства вся система навчання, виховання та розвитку учнів потребує суттєвого реформування, а в центрі уваги педагогічної науки і практики має незмінно знаходитися молода людина з її життєвими інтересами, здібностями та моральними цінностями.
Названі пріоритети професійного навчання і виховання з перевагою ролі людського фактора мають бути чітко усвідомлені тими, хто реалізовуватиме завдання підготовки робітничих кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (IKT), – викладачами спеціальних дисциплін інформатичного спрямування професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ). Вони, у свою чергу, мають здобути якісно нову сукупність знань, умінь і навичок як з основ психолого-педагогічних наук, так і в галузі комп’ютерно-інформаційних технологій у процесі їх професійної підготовки в системі вищої педагогічної освіти.
Пріоритетними напрямами розвитку освіти є гуманізація й гуманітаризація, інтеграція та інформатизація. Методологічною основою реалізації нових підходів до навчання і виховання як учнів, так і студентів – майбутніх педагогів, як зазначають вчені В.П. Андрущенко, Н.М. Бібік, І.Д. Бех, Н.М. Буринська, С.У. Гончаренко, В.І. Загв’язинський, І.А. Зязюн, М.Г. Іванчук, В.Р. Ільченко, О.Е. Коваленко, І.М. Козловська, Ю.А. Конаржевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, Н.Г. Ничкало, В.В. Олійник, М.М. Поташник, О.Я. Савченко, О.І. Щербак, І.С. Якиманська, є концептуальні положення їх здійснення.
Багаторічна історія розвитку системи підготовки кваліфікованих робітників для підприємств країни нерозривно пов’язана з іменами багатьох учених і практиків (С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок