Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> організаційно-економічний розвиток промислового виробництва

організаційно-економічний розвиток промислового виробництва

Назва:
організаційно-економічний розвиток промислового виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,89 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко - екологічних досліджень
Ковтуненко Ксенія Валеріївна
УДК 658.51:338.3
організаційно-економічний розвиток
промислового виробництва
Спеціальність 08.07.01 ѕ Економіка промисловості
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса ѕ 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Бельтюков Євген Афанасійович,
Одеський національний політехнічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економіки підприємств
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Александрова Валентина Петрівна,
Інститут економічного прогнозування НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат економічних наук, доцент,
Лисюк Володимир Митрофанович,
Інститут проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України,
заступник завідувача відділу ринкових механізмів і структур
Провідна установа Харківський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України, кафедра бізнесу
та підприємництва
Захист дисертації відбудеться " 19" жовтня 2006 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий "15" вересня 2006 р.
Вчений секретар Моліна О.В.
спеціалізованої вченої ради
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В процесі реформування вітчизняної економіки в напрямах адаптації до ринкової системи господарювання суттєво підвищилась актуальність проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективного організаційно-економічного розвитку промисловості. Значимість проблеми зростає внаслідок проявлення позитивних тенденцій розвитку промислового виробництва, зокрема, зростання його обсягу, інвестиційної активності та кількості малих промислових підприємств, які призвели до змін його організаційно-економічних форм.
Проте, ряд організаційно-економічних форм промислового виробництва, які успішно функціонують у країнах з розвинутою ринковою економікою, розповсюджується в України повільно, що заважає процесу реформування національної економіки та спонукає дослідників шукати шляхи, форми та інструменти організаційно-економічного розвитку промислового виробництва, які сприятимуть стабілізації його зазначених позитивних тенденцій та відповідатимуть цілям реформування економіки.
Проблемним питанням організаційно-економічного розвитку промислового виробництва присвячена значна частина робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокрема, організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва висвітлили О.Амоша, В.Александрова, Є.Бойко, Б.Буркинський, В.Геєць, І.Грузнов, М.Долішний, В.Захарченко, О.Кузьмін, Й.Петрович, М.Чумаченко.
Питання інноваційних та структурних змін організаційно-економічних форм виробництва розвинули Є.Бельтюков, А.Воронкова, З.Варналій, М.Войнаренко, А.Гриньов, В.Гриньова, В.Гончаров, Я.Жаліло, Г.Козаченко, Н.Колесник, В.Лисюк, Н.Чухрай.
Разом з тим, слід зауважити, що ряд питань організаційно-економічного розвитку промислового виробництва залишається остаточно не вирішеним. Передусім, це стосується класифікації організаційно-економічних форм промислового виробництва, розробки інструментів оцінки та методичних рекомендацій щодо їх вибору. Але без системи науково обґрунтованих поглядів на організаційно-економічний розвиток промислового виробництва, що адаптовані до ринкових умов, неможливо продовжувати дієві економічні реформи.
Зазначені проблеми обумовили вибір теми, мету та визначили цільову спрямованість дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведене у відповідності до планів науково-дослідних робіт Одеського національного політехнічного університету в рамках держбюджетних тем “Система управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України у світову економіку” (номер державної реєстрації 0102U004912, 2002-2004 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: організаційно-економічний розвиток промислового виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок