Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера

Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера

Назва:
Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,51 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
ДАВИДЮК
Юрій Миколайович
УДК 577.113 + 575.852
Мінливість рДНК рослин та її використання
в якості молекулярного маркера
03.00.04. – бiохiмiя
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Чернiвцi – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, ст. н. с.,
Волков Роман Анатолійович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, професор,
ГРИГОРЮК Іван Панасович,
Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України,
професор кафедри екобіотехнології і біорізноманіття
кандидат біологічних наук, ст.н.с.
СПІРІДОНОВА Катерина Василівна,
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,
старший науковий співробітник відділу генетики клітинних популяцій
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет,
кафедра біофізики та біохімії, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “01” листопада 2006 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 25, ауд. 81.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “28” вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Копильчук Г.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ведення цілеспрямованої роботи по створенню високопродуктивних сортів сільськогосподарських рослин вимагає глибоких досліджень геному, в тому числі і на молекулярно-біохімічному рівні, з’ясування механізмів функціонування окремих генів і мультигенних родин, закономірностей їх експресії та успадкування. Для проведення таких досліджень необхідно мати в розпорядженні надійні молекулярно-генетичні маркери, структура яких залишається стійкою до перебудов при гібридизації. Такі маркери мають бути придатними для ідентифікації окремих ділянок геному, здійснення необхідних операцій з ними та надавати можливість проведення молекулярної паспортизації видів і сортів.
Одним із таких молекулярних маркерів можуть служити гени, що кодують 18S, 5.8S та 25S рРНК (35S рДНК). Характерною рисою структури рДНК є різний ступінь мінливості окремих їх ділянок у рослин з різних таксономічних груп. Але причини, механізми та масштаби цієї мінливості залишаються недостатньо вивченими.
Організація рДНК вивчалася, зокрема, у представників родин Fabaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Poaceae, Solanaceae. Однак, і на сьогодні багато родів цих родин все ще не охоплені дослідженнями. Також невивченими залишаються багато інших родин, зокрема Amaryllidaceae.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Експериментальна частина роботи виконувалась на кафедрі біохімії та експериментальної екології Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича в межах наукових тем “Розробка способів одержання і оцінки селекційно-цінних форм сільськогосподарських рослин на основі біотехнологічних підходів” № держреєстрації 0193U023681; “Вивчення структури та молекулярної еволюції зовнішнього транскрибованого спейсеру генів 18S та 25S рРНК у рослин родини Пасльонових” № держреєстрації 0196U012065; “Молекулярна організація та регуляція транскрипції генів рРНК: пошук cis-елементів в великому міжгенному спейсері” № держреєстрації 0198U002761; наукової програми “Дослідження механізмів мінливості та адаптації організмів, розробка на цій основі біотехнологічних методів скринінгу, моніторінгу та отримання нових генотипів з високою адаптивністю та продуктивністю”. Експерименти по розшифровці первинної нуклеотидної послідовності рДНК Nicotiana paniculata проводились у межах договору про творче співробітництво з науковцями біологічного факультету університету м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок