Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Назва:
ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,98 KB
Завантажень:
375
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ім. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО
Петреченко Ірина Євгенівна
УДК 91(477.51)“17”
ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА
ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
КОВАЛЕНКО Олександр Борисович
Чернігівський державний педагогічний
університет ім. Т.Г. Шевченка,
декан історичного факультету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
МАТЯШ Ірина Борисівна
Український державний науково-
дослідний інститут архівної справи та
документознавства, директор
кандидат історичних наук
ЗАБІЯКА Іван Михайлович
Інститут журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ спеціальних історичних дисциплін, Київ
Захист відбудеться 28 грудня 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий 26 листопада 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Песчаний О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розширення джерельної бази досліджень шляхом запровадження до наукового обігу нових документів та матеріалів, вивчення їх інформаційного потенціалу залишається одним із перспективних напрямків розвитку вітчизняної історичної науки. Всебічне відтворення багатогранного та насиченого подіями у різних сферах історичного буття українського народу можливе лише за умови виявлення і критичного опрацювання усієї сукупності джерел. Саме від рівня використання джерельних комплексів значною мірою залежить якість конкретно-історичних досліджень, створення нових фундаментальних праць з історії України.
Особливу групу історичних джерел, що розкривають різні аспекти соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку Лівобережної України XVIII ст., становлять описово-статистичні документи. Важливе місце серед них посідають описи Чернігівського намісництва останньої чверті XVIII ст. Як історичне джерело описи Чернігівського намісництва почасти використовуються у дослідженнях соціально-економічних проблем, історичної географії, демографії, етнографії, топоніміки, топографії тощо. Це насамперед стосується “Черниговского наместничества топографического описания” О. Шафонського. Разом з тим цілий ряд описів Чернігівського намісництва, що містять значний фактичний матеріал про природно-географічні умови, економічний розвиток, демографічну ситуацію, соціальний і національний склад, життя, побут, культуру і звичаї населення краю, досі залишається поза увагою дослідників. Певною мірою це пояснюється тим, що частина описів Чернігівського намісництва досі не опублікована.
Відтак, актуальність обраної теми обумовлена потребою запровадження до наукового обігу нововиявлених описів Чернігівського намісництва, необхідністю джерелознавчого аналізу цих пам’яток, з’ясування їхнього інформаційного потенціалу для подальшого використання у дослідженнях з історії України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана проблема вивчалась у рамках науково-дослідної теми “Джерела з історії Лівобережної України та пам’ятки регіональної історіографії XVI – початку XX ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок