Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ у позанавчальній діяльності

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ у позанавчальній діяльності

Назва:
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ у позанавчальній діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,81 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ
ТЕрнопільська валентина іванівна
УДК 37.034
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
у позанавчальній діяльності
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Провідна установа: | доктор педагогічних наук, професор Левківський Михайло Васильович, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри педагогіки.
доктор педагогічних наук, професор
Оржеховська Валентина Михайлівна, Інститут проблем виховання АПН України, лабораторія превентивного виховання, завідувач;
кандидат педагогічних наук, доцент Сбруєва Аліна Анатоліївна, Інститут педагогіки АПН України, докторант.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України, кафедра педагогіки, м. Кіровоград.
Захист відбудеться "15" квітня 2003 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9.
Автореферат розісланий "10" березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П.Пустовіт
 


Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. У стратегічних документах розвитку освіти нашої держави (“Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті”, “Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти”) підкреслюється, що демократичне суспільство потребує формування у дітей та молоді гуманності, стійких морально-духовних цінностей, високого інтелекту, творчості й відповідальності. У цьому ряду об’єктивна потреба виховання відповідальності, насамперед у шкільному віці зумовлюється підвищенням особистого обов’язку кожної людини за свій індивідуальний внесок у процес суспільних перетворень.
Як засвідчує педагогічна практика, у сучасних школярів часто знижується інтерес до навчання, виявляється тенденція до деструктивної поведінки, що, природно, позбавляє їх можливості виявлення соціальної відповідальності, зокрема у старшому шкільному віці, коли виникає нагальна потреба у самоствердженні та професійному самовизначенні.
Зазначимо, що проблема відповідальності знайшла своє відображення у філософії (І. Кант, М. Бердяєв, Ж.-П. Сартр, Л. Сохань, Е. Фромм та ін.), яка розглядає сутність людини та співвідношення між її свободою і відповідальністю.
Соціальна відповідальність має тісний зв’язок з соціалізацією особистості, яка у соціології розглядається вченими (Л. Буєва, П. Мінкіна, В.Сперанський, М. Лукашевич, Т. Шибутані, Е. Еріксон, Т. Парсонс та ін.) як об’єктивна необхідність взаємовідносин між особистістю і суспільством. В етиці (А. Гусейнов, В. Малахов, І. Кон, Г. Йонас та ін.) відповідальність розуміється у площині виконання людиною морально-значущих вимог.
Психологи (К. Абульханова-Славська, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, К. Муздибаєв, М. Савчин, А. Маслоу, Ж. Піаже, К. Роджерс, Дж. Роттер, Л. Колберг, К. Хелкома та ін.) кваліфікують відповідальність як одну із генералізованих якостей особистості, як результат інтеграції всіх її психічних функцій та об’єктивного сприйняття нею навколишньої дійсності, вольового ставлення до обов’язку.
Виховання відповідальності в учнів загальноосвітніх закладів знайшло своє відображення у педагогіці (А.Макаренко, В.Сухомлинський, Т.Веретенко, В.Горовенко, Б.Кобзар, М.Левківський, В.Савченко, М.Сметанський, Є.Старовойтов, О.Сухомлинська, В.Оржеховська, Н.Огренич, Л. Терехова та ін.).
Актуальність представленого дослідження зумовлена загостренням суперечностей між об’єктивною потребою у розвитку соціальної відповідальності школярів та недостатніми можливостями сучасної виховної системи, а також між потребою у саморозвитку особистості учня і нинішньою системою виховання, спрямованою на реалізацію ідеї соціальної нормовідповідності суб’єкта.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ у позанавчальній діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок