Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРІННЯ М'ЯСА ПІД ОСЬОВИМ ТИСКОМ

Загрузка...

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРІННЯ М'ЯСА ПІД ОСЬОВИМ ТИСКОМ / сторінка 3

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРІННЯ М'ЯСА ПІД ОСЬОВИМ ТИСКОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,86 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
), VII Міжнародній науково-технічній конференції "Пріоритетні напрями впровадження в харчову промисловість сучасних технологій, обладнання і нових видів продуктів оздоровчого і спеціального призначення" (Київ, 2001 р.), науково-практичному семінарі "Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини" (Полтава, 2001 р.).
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 наукових праць, у тому числі: статей у наукових фахових виданнях, що затверджені ВАК України - 3; деклараційних патентів України на винаходи - 2; тез доповідей на наукових конференціях - 1.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що включає 134 найменування, у тому числі 31 іноземних, і додатків. Роботу викладено на 122 сторінках, вона містить 35 рисунків, 22 таблиці і 7 додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні задачі дослідження, подано відомості про наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі "Аналіз існуючих способів кондуктивного жаріння м'яса і м'ясопродуктів та апаратів для їх реалізації" проаналізовано особливості процесу кондуктивного жаріння м'яса і м'ясопродуктів, в тому числі і двостороннього. Розглянуті результати дослідження структурно-механічних властивостей м'яса, встановлено діапазон значень граничного осьового тиску, за якого починається руйнування структури з'єднувальної тканини м'яса, придатного для жаріння: в свинині – (10...15)?103 Па, у яловичині – (14...20)?103 Па. Аналіз технічного рівня сучасних апаратів для кондуктивного жаріння м'яса і м'ясопродуктів дозволив зробити висновок про необхідність їх вдосконалення. Було визначено напрямок розробки нових конструкцій апаратів для двостороннього жаріння, їх основних вузлів та необхідність проведення експериментальних досліджень розробленого апарата.
У другому розділі "Об'єкти та методики дослідження" на основі проведеного аналізу висунуто гіпотезу про існування раціональних параметрів тривалості теплової обробки ф при двосторонньому жарінні м'яса під осьовим тиском (рис. 1), що відпо- відають локальній зоні від р1 до р2 та залежать в умовах нежорсткої фіксації верхньої поверхні жаріння від граничного тиску ргр, за якого починається руйнування з'єднувальної тканини м'яса. Наведено загальний план досліджень (рис. 2) і методику дослідження граничного осьового тиску, який викликає структурні зміни з'єднувальної тканини м'яса, на розробленому для цієї мети апараті (рис. 3).
Складається апарат з нижньої і верхньої платформи, поєднаних через шарнір. У верхній платформі зачеканено діафрагму з нержавіючої сталі товщиною 5?10-4 м, яка в умовах навантаження працює на прогин, що фіксується датчиком - мікрометром, шкала якого проградуйована в 103 Па. Верхня платформа навантажується пересувним вантажем, який рухається по напрямній, і створює тиск на м'ясо, що розміщується поміж платформами. При перебільшенні зовнішнім прикладеним тиском величини граничного тиску деформація за напрямком прикладання зусилля у м'ясі стає меншою завдяки збільшенню бокової деформації і цей момент фіксується на датчику, стрілка якого відхиляється вліво через зменшення величини прогину діафрагми. Апарат може використовуватись для
жаріння м'яса, так як платформи мають електричні нагрівачі по- верхонь і терморегулятор.
Для проведення експери- ментальних досліджень процесу двостороннього жаріння м'яса під осьовим тиском і одержання даних, що необхідні при проектуванні промислового зразка апарата, був створений експери- ментальний стенд (рис. 4).
Наведена методика поперед- ніх досліджень тривалості процесу двостороннього жаріння і виходу готового продукту від величини прикладеного тиску.
Наведені методики вимірю- вання температури всередині про- дукту, тривалості теплової оброб- ки і виходу готового продукту.
Методика досліджень перед- бачає також дослідження власти- востей готового продукту – орга- нолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРІННЯ М'ЯСА ПІД ОСЬОВИМ ТИСКОМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок