Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)

Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)

Назва:
Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,79 KB
Завантажень:
149
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПАК НАТАЛІЯ ТАДЕУШІВНА
УДК 332.1
 
Формування регіональної економічної політики
(методи, механізми її реалізації)
Спеціальність: 08.10.01 –
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ЛЬВІВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Писаренко Світлана Марківна
Інститут регіональних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Данилишин Богдан Михайлович
Рада з вивчення продуктивних сил України
НАН України, заступник голови
кандидат економічних наук, доцент
Шевчук Любов Теодорівна
Львівський національний університет ім. І. Франка, доцент кафедри
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти і науки України, кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил
Захист відбудеться 29 січня 2003 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 29 грудня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук _____________ Жовтанецький В. І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Запорука успіху ринкових перетво-рень у державі – перенесення центру їх ваги в площину соціально-економічного розвитку регіонів. Це в свою чергу вимагає формування та реалізації регіональної політики, спрямованої на розв’язання проблем соціально-еконо-мічного розвитку регіонів, підвищення якості життя населення в кожному з них, а отже, і в країні в цілому.
Слід зазначити, що в Україні здійснення ефективної регіональної еко-номічної політики ускладнюється значною диференціацією регіонів з точки зору наявних природних ресурсів, рівнів і темпів соціально-економічного роз-витку, яка зумовлює відмінності в динаміці і структурі зайнятості, безробіття, рівні доходів та споживанні. Механізм урахування цих об’єктивних явищ при розробці та реалізації регіональної економічної політики, визначенні голов-них напрямків діяльності держави задля досягнення стратегічної мети со-ціально-економічного розвитку кожного регіону ще далекий від досконалості. Це й зумовлює актуальність теми даної дисертаційної роботи.
Регіональні дослідження були в полі зору українських науковців ще на початку і в середині ХХ ст. Ними займалися А. Ващенко, К. Воблий, А. Діброва, П. Першин, С. Рудницький та ін. Поступово сформувалися потужні школи дослідження проблем регіонального соціально-економічного розвитку, визначальний внесок у створення яких зробили М. Долішній, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Ф. Заставний, І. Лукінов, І. Ми-хасюк, В. Павлов, М. Паламарчук, Є. Пірожков, М. Пістун, В. Пила, С. Писаренко, В. Поповкін, О. Шаблій, І. Школа. Після здобуття Україною незалежності регіональні дослідження активізувалися. Зокрема, у 90-х роках були розроблені схеми економічного і соціально-економічного районування.
Дана робота є продовженням і поглибленням досліджень львівської школи економістів-регіоналістів, очолюваної такими представниками економічної регіоналістики, як М. Долішній, Ф. Заставний, О. Шаблій. При цьому головна увага сконцентрована на аналізі проблем формування дієздатного механізму реалізації регіональної політики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась у межах програмних нау-ково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України в рамках тем “Теоретичні основи регіональної політики” (номер держреєстрації 0197 V 002572) і “Механізм реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки” (номер держреєстрації 0100 V 002572).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок