Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Аналіз розвитку податкових відносин

Аналіз розвитку податкових відносин

Назва:
Аналіз розвитку податкових відносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,74 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шиш Анатолій Миколайович
УДК 6576:657.446
Аналіз розвитку податкових відносин
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Савчук Василь Кирилович - Національний аграрний
університет, завідувач кафедри статистики та
економічного аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН
Дем’яненко Микола Якович - Інститут аграрної
економіки УААН, заступник директора з наукової роботи
кандидат економічних наук, доцент
Дема Дмитро Іванович - Державний агроекологічний
університет, завідувач кафедри фінансів і аудиту
Провідна установа - Київський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України, кафедра
обліку і аудиту в сільському господарстві, м. Київ
Захист відбудеться “05” червня 2002р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.
Автореферат розісланий “30” квітня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена невирішеністю окремих теоретичних, методологічних та практичних питань аналізу податкових відносин – передумови створення ефективної системи оподаткування. Діюча система оподаткування стримує розвиток вітчизняного виробництва, оскільки вона має фіскальну спрямованість, що зумовило високий податковий тиск і постійне адміністративне втручання податкових органів у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. За незначний проміжок існування податкової системи відбулося формування негативного світогляду та сприйняття платниками податкового інституту як такого, що спричиняє не лише економічне, а й моральне їх виснаження. Це, разом з відступом від визнаних світом основних принципів побудови податкової системи, зумовило низький рівень збирання податків, ухиляння від їх сплати, появу значних тіньових оборотів обігових коштів.
Такий стан вимагає перегляду існуючих податкових принципів, обґрунтування оптимального податкового рівня, прийнятного для всіх учасників податкового процесу, а також формування якісно нових взаємовідносин, що базуються на засадах партнерства, взаєморозуміння та взаємоповаги.
Вагомий внесок в дослідження питань теорії та практики функціонування ефективного механізму податкового регулювання економіки зробили як зарубіжні вчені-економісти: Ф.Бекон, С.Брю, Т.Гоббс, Д.Кейнс, Ф.Кене, А.Лаффер, Е.Ліндаль, К. Макконел, К.Маркс, Ф.Нітті, А.Пігу, Д.Рікардо, А.Сміт, Дж.Стігліц, М.Фрідмен, Е.Фромм, О.Холм, так і вітчизняні: В.В.Буряковський, О.Д.Василик, Д.І.Дема, М.Я.Дем’яненко, С.В.Каламбет, М.П.Кучерявенко, П.А.Лайко, І.Ф.Родіонова, В.М.Суторміна, В.М.Федосов, О.В.Чуприна та інші вчені.
Однак, незважаючи на численні наукові розробки, проблема аналізу податкових відносин не отримала системного розв’язання ні в нашій країні, ні за кордоном, а тому й надалі залишається актуальною та є предметом дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з науковою тематикою кафедри статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету “Розробити систему економічного аналізу діяльності підприємств і організацій регіонального АПК” (номер державної реєстрації 0196U013081) та “Адаптація бухгалтерського обліку в підприємствах АПК до міжнародних стандартів обліку та розробка навчально-методичного комплексу по перепідготовці фахівців” (номер державної реєстрації 0197U007056).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: Аналіз розвитку податкових відносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок