Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Назва:
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,23 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКООПСПІЛКА
Львівська комерційна академія
БАРНА Марта Юріївна
УДК 339.137.2
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка торгівлі та послуг)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівській комерційній академії.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Футало Тетяна Володимирівна, Львівська комерційна академія.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, Виноградова Олена Володимирівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, професор кафедри міжнародної економіки;
кандидат економічних наук Маринич Інна Андріївна, доцент кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Захист дисертації відбудеться _05_ червня 2008 р. об 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79010, м. Львів, вул. Туган-Барановського,10.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79010, м. Львів, вул. Туган-Барановського,10.
Автореферат розісланий “03” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук,
доцент Блонська В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Широкомасштабний і випереджуючий розвиток внутрішньої торгівлі, який відбувається в умовах поглиблення ринкових відносин, лібералізації і демонополізації, все більше базується на засадах конкуренції. Конкуренція активізує діяльність суб’єктів ринку, стимулює їх пошук до нових форм і методів торгівлі та відіграє особливу роль в інституційній організації обігу товарів та послуг і визначає динаміку, кількісні та якісні параметри торговельної діяльності.
Глобалізація товарних ринків, інтеграція України у міжнародні торговельно-економічні зв’язки суттєво посилюють роль конкуренції і об’єктивно сприяють формуванню інтенсивного конкурентного середовища.
Разом з тим, конкурентне середовище в сфері внутрішньої торгівлі розвивається повільно і фрагментарно, конкурентна боротьба суб’єктів ринку невиразна, а позиції переважної більшості торговельних підприємств на ринку є слабими. Вітчизняні підприємства витісняються з традиційних секторів торгівлі зарубіжними суб’єктами, які завойовують сьогодні основні сегменти товарного ринку України, розширюються методи недобросовісної конкуренції, що проявляється у зростанні розмірів тіньових товарних та грошових потоків, збитково функціонує близько третини вітчизняних підприємств і організацій торгівлі.
Виникає необхідність наукового дослідження процесів формування конкурентного середовища і системного розвитку вітчизняної торгівлі.
Загальнотеоретичні положення, методологічні підходи конкурентного розвитку окремих систем і галузей викладені в працях відомих зарубіжних дослідників конкуренції: Азоєва Г., Кейнса Дж., Портера М., Робінсона Д., Фатхудинова Р., Хайека Ф., Шумпетера І., Юданова А. В сфері внутрішньої торгівлі науково-теоретичні дослідження конкуренції розкриті в працях: Бланка І., Виноградової О., Власової Н., Голошубової Н., Дайновського Ю., Лігоненко Л., Мазаракі А., Маринич І., Мізюка Б., Садєкова А., Футало Т., в яких висвітлені сутність конкуренції, окремі аспекти конкурентної політики, а також характер сучасних конкурентних стратегій і концепцій в торгівлі. Однак, глибинні процеси формування конкурентного середовища в торговельній сфері, особливості його розвитку на сучасному етапі і механізм інтенсифікації конкурентного середовища не розроблені в достатній мірі.
Недостатній рівень конкурентоспроможності підприємств сфери торгівлі, відсутність теоретичних розробок розвитку конкурентного середовища та її інтенсифікації визначили тему, коло проблем, мету і структуру даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок