Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II) З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ -ДИКЕТОНІВ

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II) З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ -ДИКЕТОНІВ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II) З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ -ДИКЕТОНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,89 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
МЕЛЬНІКОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА |
УДК 546.562 + 547.288.3 + 544.175
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II)
З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ -ДИКЕТОНІВ
02.00.01 - неорганічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загальної хімії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Шульгiн Віктор Федорович,
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь,
завідувач кафедри загальної хімії
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук
Гельмбольдт Володимир Олегович,
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища та людини Міністерства освіти і науки України і НАН України, м. Одеса, завідувач відділом теоретичних основ уловлювання кислих сполук і газового аналізу
кандидат хімічних наук
Скороход Лариса Сергійовна,
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, м. Одеса, доцент кафедри загальної хімії та полімерів
Провідна установа: | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра неорганічної хімії, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться "23" 03 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 при Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України (65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-хімічного інституту
ім. О.В. Богатського НАН України.
Автореферат розісланий " 16 " лютого 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат хімічних наук | І.В. Безлуцька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з перспективних галузей сучасної теоретичної i прикладної хiмiї перехiдних металiв є дослідження координацiйних сполук органiчних лiгандiв, серед яких видiляються похiднi гiдразину, яки проявляють рiзноманiтнiсть донорних властивостей i здатнiсть змiнювати спосiб координацiї в залежностi вiд умов проведення конкретної реакцiї. Цi сполуки успiшно використовуються в синтезi бi- й полiядерних координацiйних сполук з цiнними фiзико-хiмiчними властивостями, вiдображаючими як особливостi молекулярної будови лiгандiв, так i стереохiмiю координацiйного полiедра. Цiкавим напрямом дослiдження цих комплексних сполук є спостереження спін-спінових обмiнних взаємодiй мiж iонами металiв. При цьому пiдвищена увага останнiм часом придiляється проблемi спостереження обмiнних взаємодiй мiж парамагнiтними центрами, роздiленими великими вiдстанями. Остання проблема набула особливого значення у зв'язку з завданнями синтезу молекулярних магнiтiв i високотемпературних надпровiдникiв. Вивчення цього феномену може також сприяти науковому поясненню процесiв переносу електрона на великi вiдстанi (бiльш нiж 10 ?) в деяких бiохiмiчних процесах.
Значний iнтерес з погляду дослідження механiзмiв делокалiзацiї неспареного електрона на вiддаленi атоми та обмiнних спін-спінових взаємодiй викликають бiядернi комплекси, в яких хелатнi вузли роздiленi ланцюгом -зв'язкiв. Комплекси цього типу, для яких обмiннi взаємодiї на великi вiдстанi досліджені методами спектроскопiї ЕПР у розчинах, обмеженi внутрiшньокомплексними сполуками Cu(II) з ацилдигiдразонами ацетилацетону, салiцилового альдегiду та 2-гiдроксiацето-фенону.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до тематичних планів кафедри загальної хімії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського "Координаційні сполуки азотовмісних органічних лігандів" (номер держреєстрації 0197U001960), "Координаційні сполуки карбонових кислот та їх азотовмісних похідних" (номер держреєстрації 0102U004032). Під час виконання цих науково-дослідних робіт автор був співвиконавцем.
Мета та задачі дослідження. Метою дисертацiйної роботи є виявлення факторiв, яки впливають на обмiннi взаємодiї мiж iонами купруму(II) у мономiрних бiядерних комплексах ацилдигiдразонiв -дикетонiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II) З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ -ДИКЕТОНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок